Facebook เปิดใช้ระบบจดจำใบหน้าใหม่ facial recognition tools

ป้องกันการนำรูปผู้อื่นไปใช้ในทางมิชอบ


19 ธันวาคม 2017 ทีเพิ่งผ่านมา Facebook ได้ปล่อยฟีจเจอร์จดจำใบหน้ารูปแบบใหม่ facial recognition tools โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาเรื่องการแอบอ้างนำรูปของผู้อื่นไปใช้ในทางมิชอบ ที่ผ่านมา Facebook ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องของการนำรูปของผู้อื่นไปแอบอ้างในหลายๆด้าน เช่น การนำภาพของผู้อื่นไปใช้เป็นภาพโปรไฟล์ของตนเองโดยหวังมิชอบต่อบุคคลอื่นและทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

facial recognition tools นี้ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจาก ระบบ Tag อัตโนมัติที่พวกเราคุ้นเคยกันดี  facial recognition tools จะส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของภาพที่แท้จริง เมื่อ Fackbook พบภาพใบหน้าของเจ้าของตัวจริงปรากฎในภาพโปรไฟล์ของบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้ Tag เจ้าของภาพเอาไว้ ในการแจ้งเตือนที่ส่งไปนั้นจะมีทางเลือกให้เจ้าของภาพเลือกหลายหนทางว่าจะ Tag ตัวเองมั้ย , ต้องการติดต่อกับผู้ใช้รายนั้น , แจ้งเตือนเมื่อมีการแชร์รูปภาพที่มีใบหน้าของคุณสู่สาธารณะ หรือในกลุ่มที่คุณเข้าร่วม

นอกจาก facial recognition tools แล้ว Facebook ยังได้เพิ่มตัวช่วยการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกใช้บัญชีที่สองติดต่อกับคุณอีก และตัวเลือกสำหรับละเลยข้อความที่ถูกส่งมา ทำให้ไม่มีการแจ้งเตือนสำหรับข้อความใหม่ที่น่ารำคาญอีก…..ฟีจเจอร์ดังกล่าวได้เปิดให้ใช้งานกันบ้างแล้วในบางพื้นที่และจะเปิดให้ใช้งานเต็มพื้นที่ในระยะเวลาอันใกล้ ยกเว้นแคนาดาและสหภาพยุโรป ซึ่งไม่รองรับฟีเจอร์การจดจำใบหน้า

ที่มา : www.digitaltrends.com 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.