ระบบเครือข่าย ไม่ได้มีอยู่แค่ภายในองค์กรอีกต่อไป

VIVO

ระบบเครือข่ายภายในองค์กร


ต้องยอมรับกันแล้วว่าในปีที่ผ่านมา Smartphone, Tablet และ Cloud นั้นได้กลายเป็นเครื่องมือที่หลายๆ องค์กรใช้ในการทำงานกันอย่างเต็มตัวแล้ว และการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อทำงานนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในองค์กร เมื่อก่อนเราอาจคุ้นกับการที่ผู้ใช้งานต้อง VPN เข้ามาในบริษัทก่อนถึงจะทำงานได้ แต่ทุกวันนี้ภาพเปลี่ยนไปเป็นการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่าง Mobile กับ Cloud แทนโดยไม่ผ่านระบบเครือข่ายขององค์กรอีกต่อไปแล้ว คำถามคือแล้วองค์กรจะควบคุมการเชื่อมต่อเหล่านี้ได้อย่างไร? หรืออาจต้องถามย้อนไปเลยด้วยซ้ำว่าองค์กรยังจำเป็นต้องควบคุมการเชื่อมต่อลักษณะนี้หรือไม่?

ในทางกลับกัน องค์กรเองนั้นก็ยังต้องคิดเผื่อกรณีของการใช้อุปกรณ์ Mobile เชื่อมต่อจากภายนอกกเข้ามายัง Application ภายในองค์กร และกรณีที่เครื่องลูกข่ายภายในองค์กรต้องเชื่อมต่อออกไปยังระบบ Cloud ภายนอกอีกด้วย ทำให้จำนวนกรณีการใช้งานระบบเครือข่ายขององค์กรนั้นหลากหลายยิ่งกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก และประเด็นนี้ก็จะเกี่ยวข้องไปถึงการรักษาความปลอดภัยของเครื่องลูกข่ายและการเชื่อมต่อต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

นอกจากนี้ Internet of Things (IoT) เองก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่จะต้องมีการติดตั้งใช้งานทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT เหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจองค์กรในแต่ละวันอย่างชัดเจน ทำให้ประเด็นทั้งด้าน Availability และ Security นั้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับระบบเครือข่าย IoT เป็นอย่างมาก

การออกแบบระบบเครือข่ายของแต่ละองค์กรในทุกวันนี้จึงต้องคิดถึงประเด็นเหล่านี้ให้ครอบคลุมมากขึ้น และต้องล้อไปกับทุกส่วนของการออกแบบระบบเครือข่าย ทั้งการวางผังระบบเครือข่าย, การเลือกเช่าใช้บริการ Internet, การจัดการ Endpoint, การเลือกใช้ Application, การเลือกใช้บริการ Cloud และอื่นๆ อีกมากมาย โดยนอกจากจะต้องคำนึงถึงประเด็นด้านความทนทาน และความปลอดภัยแล้ว ความง่ายในการใช้งานก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.