คีย์บอร์ดเครื่องคอมพิวเตอร์ สกปรกกว่าที่นั่งของชักโครกถึง 400 เท่า

ควรเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ และแป้นคีย์บอร์ดอาทิตย์ละครั้งสำหรับเครื่องที่ใช้เพียงคนเดียว


โดยปกติแล้วที่รองนั่งของโถชักโครก มีแบคทีเรียจำนวน 50 ตัวต่อตารางนนิ้ว ซึ่งถือว่าเป็นบริมาณที่เรียกว่าเป็นเขตปลอดเชื้อ แต่คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันอยู่เป็นประจำแทบทุกวันนั้น กลับสกปรกกว่านั้นเป็นอย่างมาก ยิ่งหากเป็นคีย์บอร์ดที่ใช้ด้วยกันหลายคนยิ่งแล้วใหญ่

ฝุ่นผงต่างๆ จะสะสมอยู่ตรงช่องว่างระหว่างปุ่มคีย์ ผู้คนส่วนใหญ่มักจะกินอาหารในระหว่างพิมพ์งานไปด้วย บางคนก็ต้องคุยโทรศัพท์ระหว่างนั่งพิมพ์งาน บางคนก็ไอหรือจามใส่แป้นคีย์ตลอดที่นั่งอยู่หน้าจอคอมฯ ทั้งวัน แน่นอนที่สุดละอองน้ำลายก็กระเซ็นลงไปในคีย์บอร์ดอย่างไม่ต้องสงสัย นักวิจัยจากออสเตรเลียได้แถลงรายงานการวิจัยที่น่าตกใจเป็นอย่างมากว่า คีย์บอร์ดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3เดือนนั้นจะมีแบคทีเรียเป็นจำนวนมากกว่าที่พบบนที่นั่งของชักโครกถึง 400 เท่า

นักจุลชีววิทยาโดยส่วนใหญ่แนะนำว่า ควรเช็ดทำความสะอาดโต๊ะ และแป้นคีย์บอร์ดอาทิตย์ละครั้งสำหรับเครื่องที่ใช้เพียงคนเดียว ส่วนแป้นคีย์บอร์ดในโรงพยาบาล National Center for Health Research (NCHR หน่วยงานวิจัยด้านสุขภาพของสหรัฐอเมริกา) แนะนำว่า ต้องมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละครั้ง หากเป็นไปได้ควรล้างมือทั้งก่อนและหลังจากที่ต้องใช้งานเครื่องคอมฯ ของส่วนกลาง
ที่มา : www.sciencealert.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.