สรุปแล้ว มือถือพรีเพด กสทช. สรุปบัตรเติมเงินมีวันหมดอายุได้ สะสมได้ไม่เกิน 365 วัน

thumbnail default

กสทช.


กสทช. หารือร่วม 3 ค่ายโทรศัพท์มือถือ ได้ข้อสรุป ให้บัตรเติมเงินพรีเพด สามารถมีวันหมดอายุได้ โดยผู้ใช้งานจะได้รับเวลาใช้งานไม่น้อยกว่า 30 วัน ต่อการเติมเงิน 1 ครั้ง และสะสมได้ไม่เกิน 365 วัน

มือถือ

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2556) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เผยถึงกรณีการกำหนดวันหมดอายุในบัตรเติมเงิน หรือ พรีเพด ว่า จากการหารือร่วมกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด, บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ได้ข้อสรุปตรงกันแล้วว่า บัตรเติมเงินพรีเพดสามารถมีวันหมดอายุได้

โดย ล่าสุด ทางผู้ประกอบการได้ตอบรับเงื่อนไขตามที่กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)ได้กำหนดไว้แล้ว ซึ่งผู้ประกอบการจะจัดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินพรีเพด ที่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า ได้รับระยะเวลาใช้งานจำนวนไม่น้อยกว่า 30 วัน ต่อการเติมเงินทุกมูลค่า รวมทั้งในการเติมเงินเข้าสู่ระบบทุก ๆ ครั้ง บริษัท จะนับระยะเวลาการใช้งานที่ผู้ใช้บริการได้รับรวมกับระยะเวลาที่เหลืออยู่ โดยรวมระยะเวลาสูงสุดในการสะสมวันใช้งานได้ไม่เกิน 356 วัน

ทั้งนี้ เรื่องบัตรเติมเงิน หรือพรีเพดนี้ เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) หลังจากที่ กทช. ออกประกาศข้อ 11 เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 โดยห้ามมิให้ผู้ประกอบการกำหนดให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการในระยะเวลาที่ กำหนด หรือห้ามไม่ให้มีบัตรเติมเงินพรีเพดหมดอายุ ซึ่งก็ยังไม่สามารถบังคับได้อย่างจริงจัง ส่งผลให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ ขณะที่ผู้ประกอบการก็โต้แย้งตลอดมา ว่า การให้บัตรเติมเงินพรีเพดไม่มีวันหมดอายุเลย และไม่ระงับการให้บริการเลยนั้น จะส่งผลกระทบให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อน ที่ และจะมีเลขหมายโทรศัพท์ตกค้างโดยที่ไม่มีการใช้งานอยู่ในระบบเป็นจำนวนมาก

อย่าง ไรก็ตาม กสทช. ได้ยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อประโยชน์ผู้ใช้บริการ โดยหากผู้ใช้บริการรายใดไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อน ที่ สามารถร้องเรียนมาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กสทช. โทร 1200 โดยไม่เสียค่าบริการ

About modify 4845 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.