LINE บล็อคเพื่อน ซ่อนเพื่อน ไปอยู่ตรงไหน ยกเลิกอย่างไร

ไลน์ยกเลิกบล็อคเพื่อน ยกเลิกซ่อนเพื่อน LINE ทำอย่างไร ไปอยู่ตรงไหน


สำหรับผู้ใช้งานไลน์ และเวลาเราไม่ต้องการให้ใครติดต่อเราหรืออยากจะซ่อนเพื่อนที่เราไม่ต้องการจะคุย เราสามารถกดค้างที่ชื่อเพื่อนคนดังกล่าวแล้วเลือก ซ่อน บล็อค หรือลบ เพื่อนได้ตามต้องการ แต่หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่า เพื่อนที่เราซ่อนหรือบล็อคไปแล้ว จะไปอยู่ตรงไหน เผื่อเวลาเราต้องการที่จะยกเลิกซ่อนหรือบล็อคจะต้องเข้าไปดู ที่ตรงไหน ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ง่ายๆดังต่อไปนี้

line logo

ให้เข้าไปที่การตั้งค่า

การตั้งค่าไลน์ setting line

จากนั้นเลือกเมนู เพื่อน

เมนูเพื่อน LINE

ในนั้นคุณจะเห็นเพื่อนที่คุณซ่อนหรือบล็อคเอาไว้ และบอกนวน หากต้องการเข้าไปแก้ไขส่วนไหน ก็เข้าไปยัง เพื่อน หรือ ซ่อน ที่ต้องการ

จัดการเพื่อน LINE ที่ซ่อนหรือบล็อคอยู่

หากต้องการจะยกเลิกหรือลบ ให้เลือกเมนู แก้ไข ที่เพื่อนคนนั้นๆที่เราต้องการ  และเลือก ปลดบล็อค หรือ เลิกซ่อน แล้วแต่เมนูที่คุณเข้าไปแก้ไข

ยกเลิกการบล็อคเพื่อน LINE

นอกจากนี้แล้วในเมนูนี้จะมีเมนู ลบ ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วย ซึ่งหากใครลบเพื่อตรงนี้ หากเป็นการบล็อค การบล็อคนี้จะถูกติดไปกลับไอดีนี้ไปด้วย จะทำให้เพื่อนไม่สามารถส่งข้อความหาเราได้อีก และเราก็จะไม่เจอเพื่อนคนนี้อีก เราจำเป็นต้องค้นหาจากไอดีหรือเบอร์โทร หากต้องการที่จะปลดบล็อคหรือกลับมาเป็นเพื่อนกันอีก

 

About modify 4883 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.