ส่งข้อความไม่แจ้งเตือน LINE วิธีส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนไลน์ ทำอย่างไร ส่งข้อความไม่รบกวนคนรับ

line logo

Silent messaging หากต้องการส่งข้อความ โดยไม่ไปรบกวนคนที่รับข้อความเรา สามารถใช้งานฟีเจอร์วิธีส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนไลน์


สำหรับใครที่ใช้งาน LINE ในการติดต่อสือสาร แต่ในบางครั้ง เรามีความจำเป็นต้องส่งข้อความในเวลาที่คนอื่นพักผ่อนหรือยุ่งอยู่ ช่วงเวลาไม่ตรงกัน แต่เราอยากจะส่งข้อความไปหาเขา แบบไม่รบกวนคนรับหรือจะด้วยเหตุผลอะไร ไลน์เองมีฟีเจอร์หนึ่งที่สามารถ ส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนได้ การส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนนี้ จะสามารถส่งข้อความไปหาผู้รับได้ แต่จะไม่ขึ้นการแจ้งเตือน แม้ว่าผู้รับจะเปิดการแจ้งเตือนไว้ก็ตาม

ฟีเจอร์ดังกล่าวนี้จะอยู่ในส่วนของ LINE Labs ซึ่งฟีเจอร์ส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือน จะเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองนี้ อาจจะหายไปได้ในอนาคต อาจหายไปหรือฟีเจอร์ถูกนำมาใช้งานจริงเร็วๆนี้

การเปิดใช้งาน ส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนไลน์ ให้ไปที่เมนูการตั้งค่า

การตั้งค่าไลน์ setting lineจากนั้นให้เลือกเมนู LINE Labs ดังภาพด้านล่าง

LINE Labs Menu

เลื่อนลงมาหาเมนู ส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือน หรือ Silent messaging แล้วเปิดมันดังภาพด้านล่าง

ส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือน LINE

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้งานการส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือน LINE ได้แล้ว

วิธีการใช้งาน ส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือน LINE

สำหรับวิธีการใช้งานการส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนนั้นทำได้ง่ายๆ ก็แค่เพียงพิมพ์ส่งข้อความแบบปกติ แต่ตอนจะกดส่ง ให้แตะค้างเอาไว้ที่ icon ส่งข้อความ และมีเมนูขึ้นมาให้เลือกว่าจะส่งข้อความ “ส่งตามปกติ” กับ “ส่งโดยไม่แจ้งเตือน” ให้เลือก หากเลือก “ส่งโดยไม่แจ้งเตือน” ก็จะเป็นการใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวดังภาพด้านล่าง

ส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือน LINE

คลิปประกอบบทความ

About modify 4837 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.