เปิดคอมแล้วขึ้น Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue. เกิดจากอะไร

Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue.

Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue เปิดคอมฯไม่ขึ้นเกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร


สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถเริ่มต้นระบบได้ ขึ้นหน้าต่างพื้นสีดำและมีตัวหนังสือสรุปข้อความประมาณว่า “Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue.” ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดจากอะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue.
ภาพจากสมาชิกกลุ่ม modify it โพสต์สอบถาม

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์อาจเปิดคอมพิวยเตอร์ขึ้นมาแล้วมีข้อความตัวหนังสือยาวๆ ข้อความประมาณภาพด้านล่าง

 

UEFI Shell version 2.60 [22534.8265)

Current running node 1.1.2

Device mapping table

fso :HardDisk – Allas hd32a0al blk0

PciRoot(0x0)/Pci(0x12,0x0>/Sata(Ox0, 0x0,0x0/HD(1,GPT, A9E22EFO-DA9E-4CA3-9EBE-37C18198842F,0x800, 0x200000)

blk0 :HardDisk Allas hd32a0al fs0

ciRoot(0x0)/Pci<Ox12,0x0>/Sata(0x0, 0x0, 0x0 /HD(1,GPT, AE22EFO-DA9E-4CA3-9EBE-37C18198842F,0x800,0x200000>

blk1 HardDisk <null>

ciRoot(0x0)/Pci<0x12, 0x0/Sata<0x0, 0x0, 0x0/HD(2,GPT, E22B698D-4361-473C-935F-E4BDE3235711,0x200800,0x20AE7E1D>

blk2 :HardDisk Allas <null>

ciRoot<0x0>/Pci<Ox12, 0x0>/Sata<0x0, 0x0, 0x0 /HD(3, GPT, E2D9E4F6-386F-4366-A650-B2F2A7ABOA8E,0x20CE8800,0x12c000>

blk3 HardDisk Alias <null>

ciRoot(0x0)/Pci<Ox12, 0x0>/Sata<0x0, 0x0, 0x0 /HD<4, GPT, EB941110-38FD-4CD9-8C3D-8F9EB43C8F5E,0x20E15000,0x18FFF800)

blk4 :HardDisk Alias <null>

ciRoot(0x0>/Pci<0x12,0x0)/Sata<0x0, 0x0,0x0 /HD(5, GPT, 2C958534-CB94-4547-BF65-E2BC8A85EF1A, 0x39E15000, 0x571000)

blk5 :BlockDevice – Alias <null>

ciRoot(0x0)/Pci<0x12,0x0)/satac0x0,0x0,0x0)

Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue.

Shell> _

สำหรับปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตั้งค่า UEFI หรือ BIOS ถูกตั้งค่าให้บูตจากดีสก์ในตำแหน่งที่ผิด หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่มีดีสก์อยู่ เป็นไปได้ 2 กรณีคือ ตั้งค่าดีสก์ในตำแหน่งที่ไม่อยู่จริง และดีสก์ที่ถูกตั้งค่าไว้เสียหาย หรือการเชื่อมต่อมีปัญหา

หากเกิดจากปัญหาการตั้งค่าดีสก์ในตำแหน่งที่ไม่มีดีสก์อยู่จริง

การแก้ไขและตรวจสอบเบื้องต้นให้บองพิมพ์ exit แล้วกด enter เพื่อเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ (อาจต้องทำแบบนี้ 2-3 ครั้ง) หากเป็นการระบุที่ผิดตำแหน่งจริง คอมพิวเตอร์ของคุณอาจบูตและเปิดขึ้นมาได้อย่างปกติ แต่อาจจำเป็นต้องทำแบบนี้ทุกครั้ง เพราะการตั้งค่าอาจจะไม่ถูกตำแหน่งตั้งแต่ใน bios ให้ตรวจสอบปิดและเปิดเครื่องใหม่ ดูว่ากลับมาเป็นปกติแล้วหรือไม่ หากยังต้องทำแบบเดิมอีกให้เข้าไปตั้งค่า bios ให้ boot ในตำแหน่งของดีสก์ที่ถูกต้อง หรืออาจทดสอบคืนค่า bios ให้อยู่ในโหลดเริ่มต้น เพราะอาจจมีการตั้งค่าทีผิดแปลกไปจากเดิมโดยไม่ตั้งใจ

หากเกิดจากเครื่องตรวจไม่พบดีสก์

ปัญหาข้อนี้อาจเกิดขึ้นได้ อาจมีได้หลายกรณี อาทิเช่น ดีสก์เสีย การเชื่อมต่อมีปัญหา ให้ตรวจสอบสาย หรือเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อไปใช้ port อื่น

About modify 4883 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.