A disk read error occurred, Press Ctrl+Alt+Del to restart

วิธีแก้ A disk read error occurred, Press Ctrl+Alt+Del to restart คืออะไร แก้ไขอย่างไร

15 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เปิดคอมฯมาแล้วขึ้นข้อความ “A disk read error occurred, Press Ctrl+Alt+Del to restart” เลยเกิดคำถามว่าข้อความที่ขึ้นหมายถึงอะไร เกิดอะไรขึ้น และมีวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร บทความนี้จะขอพูดถึงวิธีการแก้ไขเมื [อ่านต่อ…]