Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue.

เปิดคอมแล้วขึ้น Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue. เกิดจากอะไร

29 เมษายน 2022 modify 1

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถเริ่มต้นระบบได้ ขึ้นหน้าต่างพื้นสีดำและมีตัวหนังสือสรุปข้อความประมาณว่า “Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue.” ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดจากอะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ส [อ่านต่อ…]

Format Flash Drive

วิธี Format ไดรฟ์ต่างๆหรือ Flash Drive เรียนรู้ FAT32, NTFS, และ exFAT คืออะไร

8 สิงหาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น HDD, SSD หรือ Flash น่าจะเคยได้ยินรูปแบบการ Format กันมาบ้าง วันนี้จะมาสอนวิธีการ Format ไดรฟ์ต่างๆของอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอธิบายความหมายและ Option ต่างๆที่เราจะตั้งค่าการ Format ของอุปกรณ์ต่างๆว่าม [อ่านต่อ…]

A disk read error occurred, Press Ctrl+Alt+Del to restart

วิธีแก้ A disk read error occurred, Press Ctrl+Alt+Del to restart คืออะไร แก้ไขอย่างไร

15 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เปิดคอมฯมาแล้วขึ้นข้อความ “A disk read error occurred, Press Ctrl+Alt+Del to restart” เลยเกิดคำถามว่าข้อความที่ขึ้นหมายถึงอะไร เกิดอะไรขึ้น และมีวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร บทความนี้จะขอพูดถึงวิธีการแก้ไขเมื [อ่านต่อ…]