เปิดคอมแล้วขึ้น Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue. เกิดจากอะไร

Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue เปิดคอมฯไม่ขึ้นเกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วไม่สามารถเริ่มต้นระบบได้ ขึ้นหน้าต่างพื้นสีดำและมีตัวหนังสือสรุปข้อความประมาณว่า “Press ESC in 1 Seconds to Skip Startup.nsh Any Other Key to Continue.” ทำให้เกิดคำถามว่าเกิดจากอะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

ภาพจากสมาชิกกลุ่ม modify it โพสต์สอบถาม

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์อาจเปิดคอมพิวยเตอร์ขึ้นมาแล้วมีข้อความตัวหนังสือยาวๆ ข้อความประมาณภาพด้านล่าง

 

UEFI Shell version 2.60 [22534.8265)

Current running node 1.1.2

Device mapping table

fso :HardDisk – Allas hd32a0al blk0

PciRoot(0x0)/Pci(0x12,0x0>/Sata(Ox0, 0x0,0x0/HD(1,GPT, A9E22EFO-DA9E-4CA3-9EBE-37C18198842F,0x800, 0x200000)

blk0 :HardDisk Allas hd32a0al fs0

ciRoot(0x0)/Pci<Ox12,0x0>/Sata(0x0, 0x0, 0x0 /HD(1,GPT, AE22EFO-DA9E-4CA3-9EBE-37C18198842F,0x800,0x200000>

blk1 HardDisk <null>

ciRoot(0x0)/Pci<0x12, 0x0/Sata<0x0, 0x0, 0x0/HD(2,GPT, E22B698D-4361-473C-935F-E4BDE3235711,0x200800,0x20AE7E1D>

blk2 :HardDisk Allas <null>

ciRoot<0x0>/Pci<Ox12, 0x0>/Sata<0x0, 0x0, 0x0 /HD(3, GPT, E2D9E4F6-386F-4366-A650-B2F2A7ABOA8E,0x20CE8800,0x12c000>

blk3 HardDisk Alias <null>

ciRoot(0x0)/Pci<Ox12, 0x0>/Sata<0x0, 0x0, 0x0 /HD<4, GPT, EB941110-38FD-4CD9-8C3D-8F9EB43C8F5E,0x20E15000,0x18FFF800)

blk4 :HardDisk Alias <null>

ciRoot(0x0>/Pci<0x12,0x0)/Sata<0x0, 0x0,0x0 /HD(5, GPT, 2C958534-CB94-4547-BF65-E2BC8A85EF1A, 0x39E15000, 0x571000)

blk5 :BlockDevice – Alias <null>

ciRoot(0x0)/Pci<0x12,0x0)/satac0x0,0x0,0x0)

Press ESC in 1 seconds to skip startup.nsh, any other key to continue.

Shell> _

สำหรับปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการตั้งค่า UEFI หรือ BIOS ถูกตั้งค่าให้บูตจากดีสก์ในตำแหน่งที่ผิด หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่มีดีสก์อยู่ เป็นไปได้ 2 กรณีคือ ตั้งค่าดีสก์ในตำแหน่งที่ไม่อยู่จริง และดีสก์ที่ถูกตั้งค่าไว้เสียหาย หรือการเชื่อมต่อมีปัญหา

หากเกิดจากปัญหาการตั้งค่าดีสก์ในตำแหน่งที่ไม่มีดีสก์อยู่จริง

การแก้ไขและตรวจสอบเบื้องต้นให้บองพิมพ์ exit แล้วกด enter เพื่อเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ (อาจต้องทำแบบนี้ 2-3 ครั้ง) หากเป็นการระบุที่ผิดตำแหน่งจริง คอมพิวเตอร์ของคุณอาจบูตและเปิดขึ้นมาได้อย่างปกติ แต่อาจจำเป็นต้องทำแบบนี้ทุกครั้ง เพราะการตั้งค่าอาจจะไม่ถูกตำแหน่งตั้งแต่ใน bios ให้ตรวจสอบปิดและเปิดเครื่องใหม่ ดูว่ากลับมาเป็นปกติแล้วหรือไม่ หากยังต้องทำแบบเดิมอีกให้เข้าไปตั้งค่า bios ให้ boot ในตำแหน่งของดีสก์ที่ถูกต้อง หรืออาจทดสอบคืนค่า bios ให้อยู่ในโหลดเริ่มต้น เพราะอาจจมีการตั้งค่าทีผิดแปลกไปจากเดิมโดยไม่ตั้งใจ

หากเกิดจากเครื่องตรวจไม่พบดีสก์

ปัญหาข้อนี้อาจเกิดขึ้นได้ อาจมีได้หลายกรณี อาทิเช่น ดีสก์เสีย การเชื่อมต่อมีปัญหา ให้ตรวจสอบสาย หรือเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อไปใช้ port อื่น

modify: สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ