Apple ว่าไง? ยุโรปเตรียมออกกฏหมายโทรศัพท์มือถือ ต้องใช้ชาร์จมาตรฐานสามารถใช้ร่วมกันได้

microUSB
microUSB


ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งในวงการสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้ ที่ยุโปรเตรียมออกกฏหมาย ให้สายชาร์จของมือถือใช้มาตรฐานเดียวกัน หรือ เรียกง่ายๆว่า ใช้ร่วมกันได้ โดยปัจจุบันนิยมใช้กันเป็นแบบ microUSB กันอยู่แล้ว แต่ปัญหาก็คือ Apple ที่ใช้ที่ชาร์จแบบหัว Lightning ไม่รู้ว่าพี่แกจะว่าอย่างไร

microUSB
ที่ชาร์จแบบ microUSB
Lightning
ที่ชาร์จแบบ Lightning ของ Apple

โดยการเห็นชอบร่างกฏหมายใช้ที่ชาร์จมาตรฐานเดียวกันนั้น โดยจุประสงค์คือลดความยุ่งยากของผู้ใช้ ที่ต้องมามีที่ชาร์จหลายชุดในหลายอุปกรณ์และหลายยี้ห้อ และอีกประเดนคือการลดภาวะขยะลดโลก (โทรศัพท์เสีย ที่ชาร์จก็อาจใช้ไมไ่ด้กับที่อื่น) เป็นการสร้างขยะเพิ่มหากต้องใช้ที่ชาร์จต่างกัน

ทั้งนี้กฏหมายดังกลา่วดูเหมือนว่าผู้ผลิตมือถือต่างๆ จะไม่ได้ผลกระทบเท่าไหร่ เพราะตอนนี้มาตฐานส่วนใหญ๋ใช้สายชาร์จแบบ microUSB เหลือแต่ทาง Apple จะว่าอย่างไรกับกฏหมายข้อนี้

สำหรับหากกฏหมายนี้ออกจะก็จะมีผลแค่ในกลุ่มประเทศยุโรปเท่านั้น แต่ก็จะต้องมีผลกระทบต่อทั่วโลก Apple อาจมีท่าทีในเรื่องนี้อยู่หลายๆกรณีดังต่อไปนี้

  1. เปลียนมาใช้ที่ชาร์จแบบ microUSB
  2. ให้คนอื่นมาใช้ที่ชาร์จแบบ Lightning (แต่อาจเกิดปัญหาอีกเพราะ Apple ก็ต้องเก็บค่าลิขสิทธิจึงไม่น่าจะเป็นที่ชาร์จมาตรฐานไม่ได้)
  3. ยืนอุทรว่าต่างอุปกรณ์ไม่อาจใช้ร่วมกันได้ แสดงความโดดเด่นของ Lightning ว่าเป็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของ Apple
  4. ใช้ Lightning ต่อไป แต่มีหัวให้เปลี่ยนแบบ microUSB แถมมาในกล่อง

จากที่วิเคราะห์มา ข้อ 4 น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด เพราะ Apple คงไม่ยอมเปลี่ยนแน่ๆ อย่างไรก็ดีเราคงต้องรอดูความคืนหน้าในเรื่องนี้ครับ เพราะกว่าจะบังคับใช้ข้อกฏหมายนี้น่าจะอยู่ราวๆ ปี 2016-2017

ที่มา – Engadget

About modify 4848 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.