Accessibility Service คืออะไร วิธีปิด ตรวจสอบ หนึ่งในฟีเจอร์ของมือถือ

18 กุมภาพันธ์ 2023 modify 0
ช่วงนี้เราอาจได้ยินมีการพูดถึงฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ในมือถืออย่าง Accessibility Service ที่มีการแนะนำและพูดถึงว่า ฟีเจอร์ดังกล่าวอาจ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้…