Messenger logo

Facebook Messenger การเข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทาง คืออะไร ปิดหรือเอาออกได้หรือไม่

5 พฤศจิกายน 2023 modify 7
เชื่อว่าหลายท่านที่ใช้งาน Facebook Messenger อาจเห็นหรือได้รับการแจ้งเตือน เข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทาง (end-to-end encrypted chat) ในหน้าต่างสนทนากันมาบ้าง และ…
Facebook Messenger End-to-End Encrypted Chats

Facebook Messenger ใช้งานฟีเจอร์ End-to-End Encrypted Chats เข้ารหัสสำหรับโทรด้วยเสียงและวีดีโอคอลแล้ว

14 สิงหาคม 2021 modify 0
เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทาง Facebook กำลังพยามป้องความเป็นส่วนตัวของการส่งข้อความผ่าน Messenger ด้วยเปิดใช้งาน End-to-End Encrypted Chats การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นท…