Facebook Messenger End-to-End Encrypted Chats

Facebook Messenger ใช้งานฟีเจอร์ End-to-End Encrypted Chats เข้ารหัสสำหรับโทรด้วยเสียงและวีดีโอคอลแล้ว

14 สิงหาคม 2021 modify 0

เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทาง Facebook กำลังพยามป้องความเป็นส่วนตัวของการส่งข้อความผ่าน Messenger ด้วยเปิดใช้งาน End-to-End Encrypted Chats การเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสำหรับแชทแบบเข้ารหัส ที่เพิ่มการโทรด้วยเสียงและวีดีโอคอลลงไปรวมถึงการใช้งานข้อคว [อ่านต่อ…]