initialize... Please plug-in Battery and Battery capaciry needs more than 20%!!

อัปเดต Bios ไม่ได้ Initialize… Please plug-in Battery and Battery capacity needs more than 20%!! คืออะไร

8 สิงหาคม 2021 modify 0
สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และต้องการอัปเดต BIOS ในกรณีเครื่องมีปัญหาหรือต้องการฟีเจอร์ใหม่ของเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์อาจต้องทำการ Flash Bios ให้สามารถใช้งานฟีเ…
วิธีปิด Fast Boot / Ultra Fast

วิธีปิดหรือเปิด Fast Boot / Ultra Fast เพราะเข้า Bios ไม่ได้

25 มีนาคม 2021 modify 0
บทความนี้จะมาพูดถึง Fast Boot / Ultra Fast  ฟีเจอร์ของเมนบอร์ดที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการเปิดเครื่องให้เร็วขึ้น ตัดการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป ทำให้สามารถเข้าสู…
thumbnail default

Sony เปิดตัวเดท Firmware เวอร์ชั่น 6.2.A.1.100 Xperia P และ Xperia Go แล้ว

23 มิถุนายน 2013 modify 0
จริงๆมีการอัพเดทมานานพอสมควรแล้ว แต่พอดีไม่มีเวลามาเขียนสำหรับการอัพเดท Firmware เวอร์ชั่น 6.2.A.1.100 Xperia P และ Xperia Go (ยังไม่แน่ใจว่ามีรุ่นอื่นอีกไหม) กา…