Graphic Card

AMD Bug Report Tool : We detected a driver timeout has occurred on your system. แก้ยังไง

สำหรับผู้ใช้การ์ดจอข…

Intel Quick Sync Video คืออะไร

ผมเคยเขียนบทความเกี่…

วิธีเปิด Quick Sync หรือ iGPU ของ Intel ช่วยสตรีมหรืออื่นๆ

ช่วงนี้เราอาจจะได้ยิ…

การ์ดจอ ต่อไฟเพิ่ม กับ ไม่ต่อไฟเพิ่ม ต่างกันอย่างไร

สำหรับใครที่ใช้งานคอ…