คีย์บอร์ด iPad แป้นพิมพ์ iPad Keyboard

Keyboard iPad ปุ่มติด ห่าง พบปัญหาผู้ใช้งาน iPad แป้มพิมพ์ภาษาอังกฤษแสดงผลผิดเพี้ยน ติดกัน ห่างกัน ตั้งแต่ iPadOS 15

9 ตุลาคม 2021 modify 0

หลังจากการอัปเดตระบบปฏิบัติ iPad สำหรับ iPadOS 15 แล้วพบผู้ใช้งานหลายคนมีปัญหาเรื่องแป้มพิมพ์ หรือ Keyboard ของเครื่องทำงานผิดปกติ ซึ่งแป้มพิมพ์เมื่อเปลี่ยนพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วพบว่าการจัดวางของปุ่มแสดงผิดเพี้ยนออกไป บ้างชิดกัน ติดกัน บ้างก็ ห่างกั [อ่านต่อ…]