thumbnail default

วันแรงงาน (May Day) Google ทำ Doodle ฉลองวันแรงงานสากล

1 พฤษภาคม 2013 modify 0
ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติของไทยแล้ว และอีกหลายประเทศ หรือเรียกอีกอย่างว่า วันแรงงานสากล (May Day) หรือประเทศในอเ…