thumbnail default

โปรแกรมทำรูปติดบัตร Photo ID Creator

21 มกราคม 2013 modify 0
วันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมทำรูปไว้สำหรับติดบัตรถ่ายรูปออกมาแล้วใช้โปรแกรมปรับขนาดพร้อมที่จะสั่ง printer ที่ขนาดที่ต้องการได้ทันที สำหรับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า Ph…