No Picture

Power Supply (พาวเวอร์ซัพพลาย) มีหน้าที่อะไร

ธ.ค. 11, 2012 modify 7

     วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญแต่ถูกมองข้ามอีกหนึ่งอย่าง นั้นก็คือ พาวเวอร์ซัพพลาย ที่หลายๆคนแทบไม่รู้จักเลยว่ามันคืออะไร เพราะมันไม่ใช้ความแรง ความเร็ว ที่บอกถึงความสามารถของคอมพิวเตอร์ แต่หารู้ไม่ว่าเจ้า พาวเวอร์ซัพพลาย เป็นอ [อ่านต่อ…]