Facebook ใช้ปุ่มแสดงอารมณ์แทนปุ่ม Dislike ที่มีข่าวก่อนหน้านี้

Facebook ใช้ปุ่มแสดงอารมณ์


ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า Facebook จะเพิ่มปุ่ม Dislike เพื่อแสดงอารมณ์ว่าไม่ถูกใจ แต่ดูเหมือนว่าข่าวดังกล่าวจะไม่เป็นความจริงนัก เพราะปุ่ม Dislike ที่ว่า เปลี่ยนมาเป็นปุ่มแสดงอารมณ์แทน โดยตอนนี้ Facebook กำลังเปิดใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวในกลุ่มผู้ทดสอบบางคนแล้ว

Facebook ใช้ปุ่มแสดงอารมณ์โดยปุ่มแสดงอารมณ์จะมีทั้งหมด 6 อารมณ์ได้แก่ Love, Haha, Yay, Wow, Sad, Angry ดังภาพด้านบน (มีปุ่ม LIKE ต่างหาก รวมเป็น 7 อารมณ์)

ฟีเจอร์ดังกล่าวคาดว่าน่าจะเปิดให้ใช้งานเร็วๆนี้ ก็ถือว่าเป็นการแสดงอารมณ์ที่มีต่อโพสต์ต่างๆ ก็น่าจะสือความหมายได้ดี เพราะตอนนี้มีเพียงปุ่ม like เท่านั้น ก็ไม่ได้แสดงอารมณ์อะไรมากมายนัก ไม่รู้ว่าการทำแบบนี้จะพูกใจผู้ใช้งาน Facebook กันหรือเปล่า แล้วเพื่อนๆละว่าอย่างไร

ที่มา – TechCrunch

About modify 4887 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.