เรื่องน่ารู้ Class คืออะไร ใครรู้บ้าง

Class คืออะไร


class และ object 2 หัวข้อนี้จะมีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากในเรื่องของ object oriented programingเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กับ object มาให้อย่างชัดเจนและละเอียดเป็นอย่างมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณสามารถที่จะเข้าใจ object ได้แล้วเป็นอย่างดีคุณจะเข้าใจในเรื่องของ class ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

โดยสำหรับ คลาส คือ คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของวัตถุใดวัตถุหนึ่งหรือจะให้เรียกง่ายๆก็คือเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งสามารถที่จะใช้กับสิ่งๆใดก็ได้เพื่อใช้ในการแยกประเภทของ object โดยสามารถที่จะยกตัวอย่าง่ายๆ ก็คือการแยกประเภทของสุนัขโดยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญกันอยู่ 3 ส่วนคือ

1.คุณสมบัติ คือตัวแปรที่จะทำให้เราสามารถสร้างให้กับคุณสมบัติ

2.คอนแทรคเตอร์ คือเป็นการกำหนดรูปแบของการใช้เรียก class

3เมธอด คือฟังก์ชันหรือเหตุการณ์อย่างเช่นการตั้งชื่อให้กับสุนัขหรือการกำหนดสายพันธุ์

โดยถ้าหากจะให้ทำความเข้าใจกันง่ายๆเลยนั้นคลาสก็คือกลุ่มของ object ที่มีการนำโครงสร้างของพื้นฐานพฤติกรมเดียวกัน เพราะฉะนั้น object ที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะต่างๆ ที่เป็นแบบเดียวกันนั้นก็จะรวมกันอยู่ในคลาสเดียวกันจึงพูดได้ง่ายๆว่า class คือต้นแบบข้อมูลที่มีไว้เพื่อใช้ในการสร้าง object โดยสำหรับประโยชน์ของคลาสนั้นจะพบได้ว่า สามารถที่จะอำนวยความสะดวกสบายในการแก้ไข้อมูลให้กับโปรแกรมเมอร์หรือผู้ที่ต้องการแก้ไข ข้อมูลเพราะไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งหาหรือนั่งอ่านใหม่ขอเพียงแค่ทำการเปิดคลาสแล้วทำการนั่งไล่ลงคุณก็จะพบว่าสามารถที่จะแทรกขั้นตอนต่างๆลงไปได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

เพราะฉะนั้นฐานถือเป็นหัวข้อใหญ่ของ object ที่จะใช้ในการสร้างคุณสมบัติและการแยกคุณสมบัติต่างๆอกมาให้อย่างเป็นสัดส่วนและสามารถที่จะทำการแก้ไขหรือเกิดการพัฒนาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะเนื่องจาก class นั้นถูกแก้เอาไว้อย่างเป็นสัดส่วนจึงทำให้ไม่เสียเวลาในการค้นหา ดังนั้น objectจึงจำเป็นที่คุณจะต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งก่อนที่จะทำความเข้าใจกับ class

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.