Object ความรู้เบื้องต้น ที่ควรจะต้องรู้

Object คืออะไร

Object งั้นถ้าหากแปลกันตรงตามตัวจริงๆแล้วก็คือวัตถุหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีอยู่จริงบนพื้นโลก โดยสำหรับสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูปพระธรมนั้นก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของได้ใดก็ตามอย่างเช่น จักรยาน กระเป๋า ตะกร้า หมอน และสำหรับลักษณะเป็นนามธรมนั้นก็คือสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่น ความคิด ความรู้สึก

และสำหรับในเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นคำว่า object จะถูกนำมาใช้ในด้านของการเขียนโปรแกรมที่เรียกว่า โปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ object oriented programming ซึ่งนั่นหมายถึงการเขียนโปรแกรมที่มีความเหมือนจริงหรือเสมือนจริง และมีลักษณะเสมือนกับธรมชาติมากที่สุดโดยสำหรับแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้น ให้ความสำคัญไปในเรื่องของข้อมูลและพฤติกรมของวัตถุ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันระหว่างวัตถุ โดยจะต่างกับแนวคิดของการเขียนโปรแกรมแบดั้งเดิมที่จะนิยมใช้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ โดยจะให้ความสำคัญในเรื่องของขั้นตอนกระบวนการที่จะกระทำ โดยตามลำดับขั้นตอนของการทำงานั้น ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือในโปรแกรมอื่นๆก็จะมีหลาย object โดยสำหรับแต่ละ object นั้นก็จะมีความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกันระหว่าง object ด้วยกันเองเพราะฉะนั้นเราจึงจัดอกเช็คให้เป็นกลุ่มกลุ่มหรือที่เราเรียกันง่ายๆว่า class เพราะฉะนั้นสำหรับ class เองก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานพฤติกรมต่างๆที่เป็นรูปแบเดียวกันกับ object และมีคุณสมบัติต่างๆที่เหมือนกันจึงสามารถที่จะรวมกันอยู่ในคลาสเดียวได้

เพราะฉะนั้นสำหรับ object ในทางเทคโนโลยีต่างๆนั้น นั่นก็หมายถึงโปรแกรมต่างๆที่เป็นในเชิงวัตถุสามารถที่จะเป็นไปได้ตามจริงหรือเสมือนจริง ไม่ได้เป็นโปรแกรมที่เน้นลำดับของขั้นตอนต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นสำหรับ ในปัจจุบันเราจึงนิยมที่จะใช้โปรแกรมแบบเชิงวัตถุมากกว่าโปรแกรมเชิงกระบวนการ  เพื่อที่จะสามารถมอบลักษณะความเสมือนจริง และเป็นในรูปแบบของธรรมชาติโดยแท้ให้กับผู้ใช้งานได้ และที่สำคัญนั้นก็จะมี 2 ส่วนปฏิบัติการที่เรียกได้ว่าสำคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของส่วนปฏิบัติการต่างๆคุณจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดและลึกซึ้งเพื่อสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.