มหาดไทยยกเลิกการถ่าย สำเนาบัตรประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด ด้านหลังแล้ว

thumbnail default

มหาดไทยยกเลิกการถ่าย


กระทรวงมหาดไทย เผยประชาชนสามารถถ่ายเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน ประเภทสมาร์ทการ์ด เพียงด้านหน้าด้านเดียวได้แล้ว หลังพบถ่ายด้านหลังไม่มีประโยชน์ เสียเวลา และค่าใช้จ่ายโดยใช้เหตุ เพราะข้อมูลอยู่ด้านหน้าครบถ้วนดีอยู่แล้ว

บัตรประชาชน

เมี่อ วันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา นายพินิจ เธียรธวัช ปลัดจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรณีที่กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่า มีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ หากต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องถ่ายสำเนาบัตรทั้งด้านหน้าและด้าน หลังทุกครั้งทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายสำเนาบัตรโดยไม่จำเป็นนั้น

             จาก การหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกเอกสารราชการ ระบุว่า เนื่องจากในปัจจุบันประชาชนใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพิ่มมากขึ้น โดยรายการในบัตรตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนจะมีรายการและราย ละเอียดของรายการในบัตร เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร ปรากฏอยู่ด้านหน้าบัตรเพียงด้านเดียว ทั้งหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, วันเดือนปีเกิด และสถานที่ออกบัตร ฯลฯ โดยใต้รูปของผู้ถือบัตรยังมีเลขหมายคำขอ ซึ่งประกอบด้วยรหัสแสดงถึงสถานที่จัดทำบัตร ตามที่กรมการปกครองกำหนดจำนวน 4 หลัก, เลขแสดงจำนวนครั้งที่ทำบัตรของแต่ละบุคคลจำนวน 2 หลัก และเลขตรวจสอบความถูกต้องของการออกบัตรจำนวน 8 หลัก รวมทั้งสิ้น 14 หลักด้วย

             ขณะ ที่ด้านหลังของบัตรจะมีเพียงแค่รหัสการผลิตบัตร และรหัสกำกับบัตรเท่านั้น ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการร้องเรียน กระทรวงมหาดไทยได้ขอให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ที่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือบัตร หรือขอคัดสำเนาบัตรเพื่อประกอบการพิจารณา หรือจะต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือบัตรเป็นหลักฐาน โดยเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญครบถ้วนอยู่ด้านหน้า ควรให้ถ่ายสำเนาบัตรเฉพาะด้านหน้าด้านเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและลดภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://hilight.kapook.com/view/85049

About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.