แบงค์ชาติ ออกหนังสือขอความร่วมมือสถาบันการเงิน ไม่ให้ทำธุรกรรมหรือสนับสนุนการทำธุรกรรมเงิน Cryptocurrency

แบงค์ชาติ ออกหนังสือขอความร่วมมือสถาบันการเงิน ไม่ให้ทำธุรกรรมหรือสนับสนุนการทำธุรกรรมเงิน Cryptocurrency


CryptoCurrency กำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ. ศ. 2552 โดย Satoshi Nakamoto (ชื่อเป็นามแฝง) ทุกวันนี้ยังไม่มีใครทราบว่า Satoshi Nakamoto คือใคร สกุลเงินแรกที่ถือกำเนิดของ CryptoCurrency คือ Bitcoin หลังจากประสบความสำเร็จในสกุลเงิน Bitcoin นักพัฒนาก็ได้สร้างสกุลเงินต่างๆตามมาอีกมากมาย จนทุกวันนี้สกุลเงินดิจิตอลมีมากกว่า 100 สกุลเงินไปแล้ว

มีการคาดการณ์จากนักวิเคาะห์ต่างๆ ทั่วโลกว่า CryptoCurrency  อาจจะเข้ามามีบทความต่อชาวโลกมากขึ้น จนในที่สุด Crypto Currency อาจเข้ามาแทนที่ Fiat Currency ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ จึงทำให้หลายรัฐบาลทั่วโลกต่างให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จนบ้างประเทศเริ่มออกกฏหมายควบคุม CryptoCurrency เพื่อจัดการและบริหารเจ้า CryptoCurrency กันบ้างแล้ว

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกหนังสือประกาศถึงสถาบันการเงินทุกแห่งไม่ให้ทำธุรกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนการทำธุรกรรมเงิน Cryptocurrency 5 ข้อดังนี้

  1. ห้ามเข้าไปลงทุนซื้อขายเงิน Cryptocurrency เพื่อผลประโยชน์ของสถาบันการเงิน หรือผลประโยชน์ของลูกค้า ไม่ว่าจะลงทุนเองหรือลงทุนให้ลูกค้า
  2. ห้ามให้บริการแลกเปลี่ยนเงิน Cryptocurrency ผ่านช่องทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน
  3. ห้ามสร้างแพลตฟอร์มให้ลูกค้าเข้าถึงเงิน Cryptocurrency
  4. ห้ามอนุญาตให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตซื้อเงิน Cryptocurrency
  5. ห้ามสนับสนุนหรือให้คำปรึกษาการลงทุนเงิน Cryptocurrency

นอกจากนี้แล้วประกาศให้สถาบันการเงินเฝ้าระวังการใช้บัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงิน Cryptocurrency ด้วย

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.