เรื่องน่ารู้ Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality & 3D ปี 2018

Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality & 3D


ปิดท้ายกันด้วย Interface ที่ดูจะมาแรงมากๆ ในปีหน้า ทั้งด้วยปัจจัยของราคาอุปกรณ์ที่มีแนวโน้มจะลดลงอย่างรวดเร็ว, การมีเครื่องมืพัฒนาจากค่ายใหญ่ถูกปล่อยกันออกมาอย่างต่อเนื่อง, การเริ่มมีทรัพยากรด้าน 3D ให้หยิบนำไปใช้งานและปรับแต่งกันได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อน, หน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับงานเหล่านี้ได้มากขึ้นในราคาที่ถูกลง และการผลักดันในเชิงการตลาดจากค่ายใหญ่

ในภาค Consumer เราจะได้เห็นเทคโนโลยีเหล่านี้กันในวงการเกม, วงการบันเทิง และการนำมาใช้ในการตลาดรูปแบบต่างๆ กันเป็นหลัก ในขณะที่สำหรับภาคธุรกิจ การนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปช่วยในการฝึกอบรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การออกแบบ และการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการทำ Digital Transformation ก็จะยิ่งชัดยิ่งขึ้นไปอีก

แน่นอนว่าคน IT เองนอกจากจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องแล้ว การเตรียมระบบเครือข่ายและพลังประมวลผลให้พร้อมเองก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้จะใช้ระบบเครือข่ายเยอะอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ในขณะที่เหล่าคนนอกสาย IT ก็คงต้องติดตามกันให้ดีว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ทำอะไรกันบ้าง

ทั้งนี้อีกประเด็นที่น่าจับตามองเกี่ยวกับเทคโนโลยีกลุ่มนี้ คือการนำ AI เข้ามาผสานเพื่อสร้าง Content เสมือนที่มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น เช่น ใบหน้าของมนุษย์ จนอาจนำไปสู่การสร้างข่าวปลอมที่มีความเหมือนจริงและยากต่อการแยกแยะได้ในอนาคตอันใกล้

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.