“แอปเปิล” กำลังเดินหน้าออก “อีโมจิ” ชุดใหม่เพื่อคนพิการ

เพื่อต้องการให้ทุกคนตระหนักถึง ผู้คนในสังคมมีปัญหาในการใช้ชีวิตเนื่องจากความพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ


สำนักข่าวชื่อดังของต่างประเทศรายงานข่าวว่า  บริษัทแอปเปิลกำลังจะปล่อย “อีโมจิ” ชุดใหม่ล่าสุดที่ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนการยื่นเสนอต่อคณะอนุกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหรัฐ เพื่อพิจารณาขออนุญาตนำออกมาใช้ ยังมีรายงานต่อไปอีกว่า แอปเปิลได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่จัดทำ”อีโมจิ”ชุดนี้ออกมาเพื่อต้องการให้ทุกคนตระหนักถึง ผู้คนในสังคมมีปัญหาในการใช้ชีวิตเนื่องจากความพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงต้องการแสดงให้เห็นว่า คนพิการก็สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ ไม่ต่างไปจากคนธรรมดาทั่วไป ฉะนั้นเราไม่ควรที่จะมองว่าคนพิการเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งความสามารถ พวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็คือมนุษย์เช่นเดียวกับพวกเราๆนั่นเอง

สำหรับภาพ “อีโมจิ”ชุดที่ทางแอปเปิลกำลังเดินหน้าส่งพิจารณาอยู่นี้ จะประกอบไปด้วยภาพของคนทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ  คนที่มีปัญหาทางสายตา หรือตาบอด  คนใบ้หรือหูหนวก รวมไปถึงคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เช่นโรควิตกกังวล และคนที่มีอาการเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ที่สะเทือนใจ เช่นการสูญเสียคนที่รักไปกับอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บก่อนเวลาอันควร โดยคาดว่า “อีโมจิ”ชุดนี้ผู้บริโภคจะสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ภายในเดือนมีนาคม ปี 2019 หรืออีกราว 1 ปีนับจากนี้

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.