Hunter เช่านกที่ไหน Ro ใน Ragnarok Gravity ประเทศไทย

เช่านกฮันเตอร์ ragnarok

สถานที่เช่านกของฮันเตอร์ แบบใหม่ของ Ragnarok Gravity


สำหรับผู้เล่น Ragnarok Online ของ Gravity ที่เพิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้เล่นอาชีพ Hunter ที่ต้องการเช่านกหลังเปลี่ยนฮันเตอร์แล้ว แต่หาสถานที่เปลี่ยนไม่เจอ มาดูกันว่าเราจะต้องไปเช่าที่ไหน

เช่านกฮันเตอร์

ก่อนจะเช่านกคุณจำเป็นต้องมีสกิล Falcory Mastery เสียก่อน คุณจะเช่าทันทีหลังจากเปลี่ยนฮันเตอร์เลยไม่ได้

Falcory Mastery

สำหรับสถานที่เช่านกนั้นก็คือ Hugel บริเวณด้านบนขวาของแผนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสมาคมฮันเตอร์ (Hunter Guild) นั้นเอง (ที่เดียวกับที่เราเปลี่ยนอาชีพฮันเตอร์) แต่ให้คุณเดินขึ้นไปชั้น 2 จะเห็นทหารผู้เป็นคนให้เช่านกอยู่

Hunter Guild

ส่วนคำถามว่า Hugel มาอย่างไร คร่าวๆคือนั่งเรือจาก Jono มา ส่วนรายละเอียดต่างๆคงไม่ต้องบอกอะไรมาก เพราะถ้าคุณเป็นฮันเตอร์ได้ก็ต้องมา Hugel ได้อย่างแน่นอน สำหรับการเช่านก จำเป็นต้องเสียเงินค่าเช่านกราคา 2500 zeny นะจ๊ะ

 

About modify 4850 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.