เปลี่ยน Font ระบบ Windows 10 ฟอนต์เมนูไอคอน ต่างๆ

เปลี่ยนฟอนต์เมนูต่างๆใน Windows 10 ทำอย่างไรมาดูกัน


Windows 10 ไม่อนุญาติให้เปลี่ยนฟอนต์ระบบได้ เนื้องจากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบได้ เพราะฟอนต์ต่างๆของระบบเป็นตัวหนังสือต่างๆที่เขียนใน Windows ทั้งหมด แต่มีวิธีที่เราสามารถเปลี่ยน Font ได้โดยใช้วิธีไม่มกี่ขั้นตอนดังต่อไปนี้

Font Windows 10

เราสามารถเลือก Font ที่มีอยู่ใน Windows 10 ได้เลย แต่หากต้องการจะเลือกฟอนต์เองเราสามารถหาดาวน์โหลดฟอนต์เองได้ โดยการติดตั้ง font ได้ดังต่อไปนี้

ติดตั้ง Font ลง Windows 10

เราจะยกตัวอย่างกาารติดตั้งฟอนต์ที่ดาวน์โหลดจาก Google font  เลือก Font ที่เราอยากจะติดตั้งแล้วทำการดาวน์โหลดมา เมื่อดาวน์โหลดมาให้แตกซิปให้คุณมองหาไฟล์ที่สกุล .ttf จากนั้นให้เปิดขึ้นมาแล้วเลือก Install

install font Windows 10

ก่อนจะติดตั้งให้ดูชื่อของ Font ด้วยด้านบนที่เขียนว่า Font name : name ดังภาพด้านล่าง

Font name

ให้จำตรงนี้เอาไว้ เพราะต้องใช้ชื่อในการเปลี่ยน Font ระบบ

สำหรับใครที่อยากจะติดตั้ง Font ใน Windows ให้เข้าไปยังตำแหน่ง C:\Windows\Fonts

Windows Font

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราจำเป็นต้องสร้างไฟล์ .reg เพื่อให้ไปกำหนดค่า registry ใหม่ โดยปตกิแล้ว Font ที่เป็น Font ระบบของ Windows 10 จะเป็นฟอนต์ Segoe UI โดยใช้โค้ดดังต่อไปนี้ ให้เปิด Notepad ขึ้นมาแล้วใส่ โค้ดด้านล่าง

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
“Segoe UI (TrueType)”=””
“Segoe UI Black (TrueType)”=””
“Segoe UI Black Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Bold (TrueType)”=””
“Segoe UI Bold Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Historic (TrueType)”=””
“Segoe UI Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Light (TrueType)”=””
“Segoe UI Light Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Semibold (TrueType)”=””
“Segoe UI Semibold Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Semilight (TrueType)”=””
“Segoe UI Semilight Italic (TrueType)”=””

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
“Segoe UI”=”ใส่ชื่อฟอนต์ ที่ต้องการไว้ตรงนี้

ใส่ชื่อตรง “Segoe UI”=”ใส่ชื่อฟอนต์ ที่ต้องการไว้ตรงนี้” เป็นฟอนต์ที่เราต้องการ ยกตัวอย่างเช่น “Segoe UI”=”Itim

จะได้เป็น

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
“Segoe UI (TrueType)”=””
“Segoe UI Black (TrueType)”=””
“Segoe UI Black Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Bold (TrueType)”=””
“Segoe UI Bold Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Historic (TrueType)”=””
“Segoe UI Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Light (TrueType)”=””
“Segoe UI Light Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Semibold (TrueType)”=””
“Segoe UI Semibold Italic (TrueType)”=””
“Segoe UI Semilight (TrueType)”=””
“Segoe UI Semilight Italic (TrueType)”=””

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
“Segoe UI”=“Segoe UI”=”Itim

แล้วให้เลือกเซฟเป็น .reg ดังภาพด้านล่าง

เซฟ .reg

จากภาพด้านบนให้ใส่สกุล .reg เช่น test.reg และ Save as type ให้เลือกเป็น All Files (*.*) คุณจะได้ไฟล์สกุล test.reg ดังภาพด้านล่าง

test.reg

ให้ดับเบิั้ลคลิกเพื่อติดตั้งและตอบตกลง (คำเตือนการติดตั้ง Font ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้เกิดความเสียหายกับ Windows ได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพิมพ์ชื่อฟอนต์ถูก) หรือให้คลิกขวาแล้วเลือก Merge

จะมีข้อความ “The keys and values contained in <ตำแหน่ง> have been successfully added to the registry. แสดงว่าได้เปลี่ยนรูปแบบ Font ของระบบแล้วให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องใหม่

เราจะทำการเปลี่ยน Font ระบบ Windows 10 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Font Windows 10 change

ทำให้ฟอนต์กลับมาเป็นเหมือนเดิม ให้ทำแบบเดิมเปลี่ยนด้านล่างเป็น

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Segoe UI (TrueType)"="segoeui.ttf"
"Segoe UI Black (TrueType)"="seguibl.ttf"
"Segoe UI Black Italic (TrueType)"="seguibli.ttf"
"Segoe UI Bold (TrueType)"="segoeuib.ttf"
"Segoe UI Bold Italic (TrueType)"="segoeuiz.ttf"
"Segoe UI Emoji (TrueType)"="seguiemj.ttf"
"Segoe UI Historic (TrueType)"="seguihis.ttf"
"Segoe UI Italic (TrueType)"="segoeuii.ttf"
"Segoe UI Light (TrueType)"="segoeuil.ttf"
"Segoe UI Light Italic (TrueType)"="seguili.ttf"
"Segoe UI Semibold (TrueType)"="seguisb.ttf"
"Segoe UI Semibold Italic (TrueType)"="seguisbi.ttf"
"Segoe UI Semilight (TrueType)"="segoeuisl.ttf"
"Segoe UI Semilight Italic (TrueType)"="seguisli.ttf"
"Segoe UI Symbol (TrueType)"="seguisym.ttf"
"Segoe MDL2 Assets (TrueType)"="segmdl2.ttf"
"Segoe Print (TrueType)"="segoepr.ttf"
"Segoe Print Bold (TrueType)"="segoeprb.ttf"
"Segoe Script (TrueType)"="segoesc.ttf"
"Segoe Script Bold (TrueType)"="segoescb.ttf"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]

"Segoe UI"=-

แล้วให้ทำเหมือนเดิมจากนั้นให้ รีสตาร์ทเครื่องใหม่

*** การทำดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายกับระบบได้ ควรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง

About modify 4837 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.