Facebook การเข้าสู่ระบบล้มเหลว ขออภัยไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

การเข้าสู่ระบบล้มเหลว ขออภัยข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โปรดลองอีกครั้งภายหลัง

การเข้าสู่ระบบล้มเหลว ขออภัย ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณ


ใช้งานเฟสบุ๊คไม่ได้ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วขึ้นข้อความ “การเข้าสู่ระบบล้มเหลว ขออภัย ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของคุณ” หลายคนเจอปัญหาเลยเกิดสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เรามาหาคำตอบกัน

การเข้าสู่ระบบล้มเหลว ขออภัยข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โปรดลองอีกครั้งภายหลัง

ข้อความ Facebook การเข้าสู่ระบบล้มเหลว ขออภัยไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เกิดจากอะไร

  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ตรวจสอบที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่ ข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นจากไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
  • ตรวจสอบการอัปเดตแอพฯ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอัปเดตแอพพลิเคชัน เพราะหากแอพของ Facebook มีเวอร์ชันที่เก่าไป Facebook จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
  • ถูกปิดกั้นการใช้งานอินเทอร์เน็ต ในบางกรณีเราอาจปิดกั้นการใช้งานอินเทอร์เน็ตของแอพ Facebook เอาไว้
    – ระบบ Android ให้ตรวจสอบที่ การตั้งค่า > เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ > การจัดการปริมาณการใช้งานข้อมูล > การจัดการเครือข่าย > ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Facebook ถูกอนุญาติให้ใช้งานเครือข่ายอยู่หรือไม่
    – ระบบ iOS ให้ตรวจสอบที่ การตั้งค่า >Facebook > การตั้งค่า > ข้อมูลไร้สาย > เลือก WLAN และข้อมูลเซลลูลาร์
  • นาฬิกาของคุณช้ากว่าปัจจุบัน หรือ นาฬิกาเร็วกว่าปัจจุบัน ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เวลาของเครื่องเดินตรง ถ้าไม่ตรงให้ลองตั้งให้ตรงและลองเข้าสู่ระบบใหม่
  • แอพพลิเคชัน Facebook มีปัญหา ให้ลอง ลบแคชหรือลบแอพฯแล้วติดตั้งลงไปใหม่
  • Server ของเฟสบุ๊คมีปัญหา ปัญหาดังกล่าวอาจจะไม่ได้เกิดที่เราอาจจะมีปัญหาที่เฟสบุ๊คเอง อาจต้องลองอ่านข่าวหรือตามกลุ่มไอทีต่างๆว่าขณะนั้นมีการรายงานว่ามีปัญหาการใช้งานหรือไม่

เข้าสู่ระบบผิดพลาด มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โปรดลองเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

นอกจากนี้หลายคนอาจจะมีข้อความ เข้าสู่ระบบผิดพลาด มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โปรดลองเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ข้อความนี้อาจต้องลองทำในลักษณะเดียวกันนี้

อัปเดตวันที่ 4-5 ตุลาคมช่วง 5 ทุ่มและหลังเทียงคืนไม่สามารถใช้งาน Facebok ได้ทั่วโลกอ่านบทความได้จาก

Facebook, Instagram ล่มเข้าไม่ได้ “ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้” DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.