การตั้งค่าความรู้สึก Facebook คืออะไร ตั้งค่าอย่างไร

Facebook logo

่วิธีการตั้งค่าความรู้สึกเฟสบุ๊ค กำหมดการแสดงความรู้สึก Facebook


สำหรับผู้ใช้งานเฟสบุ๊ค ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราสามารถแสดงความรู้สึกที่โพสต์นั้นๆกันได้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึก Facebookโดยเราสามารถกำหรดการตั้งค่าการแสดงความรู้สึกในโพสต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโพสต์ของตัวเองหรือโพสต์ของคนอื่น ให้แสดงจำนวน การซ่อนพวกนี้จะเป็นการแสดงจำนวน

การตั้งค่าความรู้สึก Facebook ในคอมพิวเตอร์ PC ผ่านเบราว์เซอร์

ให้ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว 

การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว Facebook

และให้เลือก การตั้งค่าฟีดข่าว

การตั้งค่าฟีดข่าว Facebook PC

จากนั้นให้เลือก “การตั้งค่าความรู้สึก” ดังภาพด้านล่าง

การตั้งค่าความรู้สึก Facebook

ในหน้าต่อไปจะเป็นการตั้งค่า “ซ่อนจำนวนความรู้สึก” ดังภาพด้านล่าง

ซ่อนจำนวนความรู้สึก facebook

จากภาพด้านบนจะเป็นการตั้งค่าของ “ซ่อนจำนวนความรู้สึก”  ซึ่งจะมี 2 หัวข้อดังต่อไปนี้

บนโพสต์จากผู้อื่น

คุณสามารถซ่อนจำนวนความรู้สึกทั้งหมดที่คุณเห็นในโฆษณาบนฟีดข่าวหรือโพสต์บน Facebook จากผู้อื่น เช่น ครอบครัว เพื่อน เพจ หรือกลุ่มต่างๆ ที่คุณอาจติดตามหรือไม่ติดตามได้ ซึ่งหมายความว่า
  • คุณจะยังคงเห็นจำนวนความรู้สึกทั้งหมดในโพสต์จากที่อื่นๆ ได้ เช่น Facebook Watch, Marketplace และงานกิจกรรม
  • เมื่อคุณเปิดการตั้งค่านี้ คุณจะไม่เห็นจำนวนความรู้สึกทั้งหมดในโฆษณาบนฟีดข่าวและโพสต์ทุกรายการที่อาจแสดงบนฟีดข่าว เพจ หรือกลุ่มต่างๆ
  • คุณไม่สามารถซ่อนจำนวนความรู้สึกเฉพาะบนโพสต์ที่ต้องการได้

เป็นการซ่อนจำนวนความรู้สึกของโพสต์ของคนอื่น

บนโพสต์ของคุณ

คุณสามารถซ่อนจำนวนความรู้สึกทั้งหมดที่คุณเห็นในโฆษณาบนฟีดข่าวหรือโพสต์บน Facebook จากผู้อื่น เช่น ครอบครัว เพื่อน เพจ หรือกลุ่มต่างๆ ที่คุณอาจติดตามหรือไม่ติดตามได้ ซึ่งหมายความว่า
  • คุณจะยังคงเห็นจำนวนความรู้สึกทั้งหมดในโพสต์จากที่อื่นๆ ได้ เช่น Facebook Watch, Marketplace และงานกิจกรรม
  • เมื่อคุณเปิดการตั้งค่านี้ คุณจะไม่เห็นจำนวนความรู้สึกทั้งหมดในโฆษณาบนฟีดข่าวและโพสต์ทุกรายการที่อาจแสดงบนฟีดข่าว เพจ หรือกลุ่มต่างๆ
  • คุณไม่สามารถซ่อนจำนวนความรู้สึกเฉพาะบนโพสต์ที่ต้องการได้

เป็นการซ่อนจำนวนความรู้สึกของโพสต์ของตัวเอง ไม่รวมโพสต์ในกลุ่มหรือที่อื่นๆดังที่รายละเอียดดังกล่าว

การตั้งค่าความรู้สึก Facebook ในโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน

ให้ไปที่ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว > การตั้งค่า

การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว Facebook มือถือ

 

การตั้งค่า Facebook มือถือ

และให้เลือก “การตั้งค่าความรู้สึก

การตั้งค่าความรู้สึก facebook มือถือ

การตั้งค่าความรู้สึก facebook มือถือ

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.