Facebook : “เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เรากำลังดำเนินการปรับปรุงให้เร็วที่สุด” และ “เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการคำขอ” เฟสบุ๊คเริ่มกลับมาใช้งานได้แล้ว แต่ยังพบมีปัญหาหลายส่วน

Facebook Logo

คำขอเกิดข้อผิดพลาด เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการคำขอ เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เรากำลังดำเนินการปรับปรุงให้เร็วที่สุด ไม่สามารถโพสต์ความคิดเห็นได้ ลองอีกครั้ง


เมื่อช่วงเวลาประมาณ 5 ทุ่มตามเวลาประเทศไทย เกิดเหตุไม่สามารถใช้งาน Facebook ได้ เพราะ Facebook มีปัญหาเรื่อง DNS ล่มทำให้เกิดปัญหาบริการๆต่างของ Facebook เข้าใช้งานไม่ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือบริการต่างๆของ Whatsapp ด้วย แต่ดูเหมือนว่าในช่วงประมาณ ตี 5 ของเช้าวันที่ 5 ตุลาคม 2564 จะเริ่มกลับมาใช้งานได้บ้างแล้ว แต่ยังมีปัญหาการใช้งานหลายส่วนไม่สามารถใช้งานได้

เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เรากำลังดำเนินการปรับปรุงให้เร็วที่สุด

ยกตัวอย่างเช่นหากสร้างโพสต์จะขึ้นข้อความประมาณว่า “เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เรากำลังดำเนินการปรับปรุงให้เร็วที่สุด” หรือหากเปลี่ยนหน้าต่างๆไปยังส่วนต่างๆของเฟสบุ๊คจะมี popup เด้งขึ้นว่า “คำขอเกิดข้อผิดพลาด เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการคำขอ”

Facebook คำขอเกิดข้อผิดพลาด เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการคำขอ

และเวลาแสดงความคิดเห็นหรือคอมเม้นต์ก็จะขึ้นข้อความดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน

ปัญหาน่าจะค่อยๆหลายๆไปเพราะตอนนี้เริ่มที่จะกลับมาเปิดการใช้งานบางส่วนได้ แต่บางส่วนน่าจะยังมีปัญหาอยู่ หรืออาจจะต้องรอการอัปเดตของการเปิดใช้งาน Service หรือการอัปเดตของ DNS เพราะมีปัญหาตั้งแต่ต้นเรื่อง DNS อย่างไรก็ตามให้รอติดตามข่าวสารหรือรายงานข้อผิดพลาดต่างๆจากทาง Facebook อีกที น่าจะมีคำตอบเกียวกับการล่มที่ค่อนข้างยาวนานนี้ ออกมาให้ได้ทราบกันว่าที่ระบบของ Facebook ล่มนี้เกิดจากข้อผิดพลาดใดกันแน่

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.