Undo Typing (เลิกทำ) คืออะไร ใน iOS หรือ iPhone, iPad

ยกเลิก iPhone

Undo Typing คืออะไร ปิดได้อย่างไร ทำไมถึงขึ้น Popup ดังกล่ว


สำหรับผู้ใช้งาน iPhone หรือ iPad เวลาใช้งานอาจมีป๊อปอัพเด้งกลางหน้าจอแสดงข้อความ “เลิกทำ” หรือ “Undo Typing” บางครั้งที่ใช้งาน อาจสร้างความคำคาญหรือสงสัยว่ามันคืออะไร และทำไมเด้งขึ้นมา ตอนใช้งานเครื่อง มันคืออะไร และต้องการปิดไม่ให้มันแสดงได้อีกหรือไม่ เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อความของหน้าต่าง “เลิกทำ” หรือ “Undo Typing” กัน

Undo Yyping iPhone iPad

หากข้อความหรือป๊อปอัพดังกล่าวเด้งขึ้นมาตอนใช้งานเครื่อง แสดงว่าขณะนั้นคุณกำลังเขย่าเครื่องอยู่ เพราะฟีเจอร์หรือหน้าต่างดังกล่าวเป็นการ Shake to undo หรือ เขย่าเพื่อเลิกทำ ฟีเจอร์ดังกล่าว จะเป็นการยกเลิกการกระทำใดๆก่อนหน้านี้ของคุณโดยการเขย่า ยกตัวอย่างเช่น เลิกพิมพ์ข้อความ หรือลบข้อความอีเมล รูปภาพต่างๆ

วิธีปิด Shake to undo หรือ เขย่าเพื่อเลิกทำ

เราสามารถตั้งค่าให้เปิดหรือปิด (ค่าเริ่มต้นจะถูกเปิดอยู่) Shake to undo หรือ เขย่าเพื่อเลิกทำ ได้โดยเข้าไปยังตำแหน่ง Accessibility (การช่วยการเข้าถึง) > Touch (สัมผัส) > Shake to undo (เขย่าเพื่อเลิกทำ) ให้สวิชต์ปิดหรือเปิดได้ตามต้องการ

การช่วยการเข้าถึง iPhone

สัมผัส iPhone

 

เขย่าเพื่อเลิกทำ iPhone

นอกจากนี้ยังมีคำสั่งยกเลิกทำด้วยการแตะรูปแบบอื่นๆด้วยดังต่อไปนี้

เลิกทำ ใช้สามนิ้วแตะสองครั้ง iPhone

  • แตะสองครั้งด้วยสามนิ้ว เพื่อยกเลิก (Undo)
  • ปัดทางซ้ายด้วยสามนิ้ว เพื่อยกเลิก (Undo)
  • ปัดทางขวาด้วยสามนิ้ว เพื่อทำซ้ำ (Redo)

น่าจะทำให้หลายคนหายสงสัยแล้วว่าหน้าต่างที่เด้งขึ้นมามันคืออะไร และวิธีปิดหรือเปิดมันต้องทำอย่างไร ให้ลองนำไปปรับใช้งานตามความต้องการของเราได้

 

About modify 4837 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.