Hard Disk กับ Hard Drive ต่างกันอย่างไรแล้ว Hard Disk Drive คืออะไร

SSD กับ HDD

ความหมายของ Hard Disk และ Hard Drive หมายถึงอะไร ต่างกันอย่างไร คือตัวเดียวกันไหม


ชื่อว่าหลายคนน่าคุ้นเคยกับการใช้ที่เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า HDD (Hard Disk Drive) แล้วอาจจะเคยได้ยินคำว่า Hard Disk (ฮาร์ดดิสก์) กับ Hard Drive (ฮาร์ดไดรฟ์) กันมาบ้าง เพื่อหลายคนก็เรียกชื่อที่ต่างกัน แต่ความหมายที่สือคือไปทางเดียวกัน ก็คือที่เก็บข้อมูลเหมือน HDD เลยอาจเกิดคำถามว่า Hard Disk กับ Hard Drive ต่างกันอย่างไร ต้องเรียกแบบไหนถึงจะถูก เรามาทำความเข้าใจกัน


Hard Disk กับ Hard Drive ต่างกันอย่างไร

จริงๆแล้วหากจะเรียกสือเก็บข้อมูลให้ถูกต้องตามชื่อที่กล่าวมาต้องเรียกว่า Hard Disk Drive แต่ชื่อระหว่าง Hard Disk กับ Hard Drive ก็มีที่มาที่ไปเช่นเดียวกัน มันเป็นคำที่เคยใช้ต่างกันจริงๆ ไม่ได้มีความหมายที่เหมือนกัน

เดิมที่ HDD ตอนเริ่มแรกไม่ได้มีขนาดเล็กแบบนี้ แต่จะมีดีสก์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยใช้ชื่อเรียกที่เก็บข้อมูลนี้ว่า Disk กับ Drive ซึ่ง Disk เป็นจานแม่เก็บข้อมูลแผ่นโลหะเคลือบด้วยวัสดุแม่เหล็ก Disk จะมีขนาดที่ใหญ่

Disk old

ตัวมันเองไม่สามารถอ่านหรือเก็บข้อมูลได้เลยจำเป็นต้องมี Drive ที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าเข้าไปอีก เหตุผลที่เรียกว่าไดรฟ์เพราะว่าตัวของมันเองมีมอเตอร์ที่หมุนอย่างไวอยู่ด้านในเพื่อเอาไว้สำหรับอ่านข้อมูลของดีสก์ซึ่งตัวมันเองก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่

นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมสองสิ่งนี้ถึงต่างกัน แต่สือไปทางความหมายเดียวกัน แต่พอมายุคหลังที่มีการพัฒนาการทำงานให้มีขนาดเล็กลงและจับนำมารวมกันจึงถูกเรียกว่า HDDs ในปี 1956 ที่ใช้เป็นอุปกรณ์จับเก็บข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์

ฉนั้นเราอาจจะได้ยินคนที่เรียกว่า Hard Disk และ Hard Drive ที่สือไปในความหมายเดียวกัน ซึ่งความหมายในปัจจุบัน ฮาร์ดดีสก์ อาจหมายถึงอุปกร์จับเก็บข้อมูล แต่ถ้าระบุว่าเป็น ฮาร์ดไดรฟ์ อาจเข้าใจว่าเป็นที่เก็บข้อมูลแบบจานแม่เหล็กที่มีแกนหมุน เพราะใช้คำว่าไดรฟ์อยู่ ถือเป็นอีกคำจำกัดความของสองคำนี้ได้เช่นเดียวกัน

About modify 4883 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.