โทษของการหนีทหาร มีอะไรบ้างมาดูกัน

thumbnail default

โทษของการหนีทหาร


ทหารวันนี้เด็กแถวบ้านมาเล่นเกมส์ที่ผมเปิดร้านอยู่ พอดีพอทราบมาว่าเด็กคนนี้หนีทหารมา วันนี้ไม่รู้จะเขียนบทความอะไร เลยคิดเล่นๆ ว่าเอ้.. ถ้าหนีทหาร มันมีโทษอะไร และต้องโดนกี่ปีหมดอายุความเท่าไหร่ และเขาหนีทหารกันทำไม ที่สำคัญหากหนีทหารแล้วจะไปทำงานได้หรือไม่ เลยไปค้นหาจากอินเตอร์เน็ตมา ส่วนใหญ่ได้ข้อมูลไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่ แต่ก็พอเข้าใจได้ว่าโทษก็ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิด เรามาดูกัน

ทหาร

โทษของการหนีทหาร

หมวดที่ 7 กำหนดโทษ

มาตรา ๔๒ หนังสือซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ไว้แก่บุคคลใดถ้าชำรุดหรือสูญหายแล้ว บุคคลนั้นไม่แจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อรับใหม่ตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๔๐ ภายในกำหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่สามารถแจ้งได้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบสองบาท
มาตรา ๔๓ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๒ ทวิ หรือมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
บุคคล ใดได้ลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ แล้ว แต่ยังไม่เป็นทหารกองเกิน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๒ ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๔๔ บุคคลใดไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๘ หรือไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ตามมาตรา ๑๙ หรือไม่ยอมลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๒๑ หรือไม่มารับหมายเรียกที่อำเภอตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้า ก่อนที่เจ้าหน้าที่ยกเรื่องขึ้นพิจารณาความผิด บุคคลนั้นได้มาขอลงบัญชีทหารกองเกินหรือขอลงบัญชีทหารกองเกินใหม่ หรือมาขอรับหมายเรียกที่อำเภอด้วยตนเอง หรือให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้มาแทนตน แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๔๕ บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือก เข้ารับราชการทหารกองประจำการตามหมายเรียกของนายอำเภอ หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนด้วยประการใด ๆ เพื่อจะไม่ให้เข้ารับราชการทหารกองประจำการตามพระราชบัญญัตินี้ หรือบุคคลใดเข้ารับราชการทหารกองประจำการแทนผู้อื่น หรือเรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยสัญญาว่าจะช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
มาตรา ๔๖ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการ ทหารในการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม หรือในการระดมพลตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสี่ปี
มาตรา ๔๗ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่เข้ารับราชการ ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๔๘ บุคคลใดทำร้ายร่างกายตนเอง หรือให้ผู้อื่นทำเพื่อจะให้พ้นจากการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปจนถึงแปดปี
ผู้สมรู้เป็นใจในการทำร้ายร่างกายเพื่อความมุ่งหมายดังกล่าวนี้ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปจนถึงสี่ปี
มาตรา ๔๙ บุคคลใดใช้อุบายหลอกลวงให้เจ้าหน้าที่หลงเชื่อโดยเจตนาหลีกเลี่ยงให้พ้น จากการเข้ารับราชการทหารตามพระราชบัญญัตินี้จนเป็นผลสำเร็จ หรือยุยงเสี้ยมสอนจนเกิดความผิดตามมาตรานี้ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี
จากที่อ่านคร่าวๆก็พอได้ใจความว่า หากท่านหนีทหารจะมีโทษจำคุก ประมาณ 3 เดือน แต่มีโทษที่จำคุกไม่เกิน 3 ปีเหมือนกัน อายุความของการหนีทหารอยู่ที่ประมาณ 10 ปี (ไม่้น้อยเลยนะครับ) แต่หากอยู่ในช่วงสงคราม อาจโดนจำคุกมากขึ้นและโทษมากขึ้นไปด้วย หากแค่นี้ไม่มารายงานตัว หากถูกจับจุบก็จะโดนส่งฟ้อง มีค่าปรับไม่มาก และอาจติดคุกนิดหน่อย แต่ที่แน่ๆ ต้องไปเป็นทหารอยู่ดี ยังไงลองศึกษาจากข้อกฏหมายให้ดีๆนะครับ ทางที่ดีอย่าหนีเลยดีกว่าทหาร จริงไหม …
About modify 4845 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

5 Comments

 1. ปี58 ผ่อนผันการเกณท์ทหาร และไปทำงานต่างประเทศสัญญา 3 ปี ปี59 นี้ต้องมาคัดเลือกทหาร แต่คงมาไม่ได้ ถือว่าหนีทหารไหม โทษยังไงตอนกลับ และต้องทำยังไงบ้างครับ ขอคำปรึกษาด้วย ถ้าไม่อยากมีโทษติดคุก ที่ไปมีเหตุที่ต้องการอยากช่วยพ่อ แม่หาเงินใช้หนี้

 2. ร้องขอเป็นทหารได้ 9 วัน แล้วหนี จะมีโทษอย่างไรถ้าหนีต่อ และมีโทษอย่างไรถ้ากลับเข้าไปคืน

 3. ถ้าหนีหลังจากขอลากลับบ้านประมาณ15วันจะมีโทษอย่างไรและงดใช้โทรศัพท์ด้วยหรือไม่

  • ระเบียบคือ 3 วัน = ขาดราชการ
   15 วัน = หนีราชการ
   ส่วนวันที่ 16 , 17 , 18……ไปจนถึง…
   จะทำรายงานทหารหนี และทำใบติดตาม (ป.๗)
   ระงับการเบิกเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินเพิ่มค่าครองชีพ
   ส่วนเงินที่เบิกมาแล้วตั่งแด่เริ่มขาด จนถึงก่อนระงับการเบิกเงินทุกประเภท ให้ส่งคืน ทบ.ให้เร็วที่สุดให้เสร็จสิ้นในเดือนนั้นๆ.
   ในกรณีทหารที่หนี กลับมา ก็ให้ตั้งเบิกเงินพึงได้ใหม่
   และให้สอบสวน (ในกรณีหนีครั้งแรก) ให้นับตั้งแต่วันที่หนีจนถึงวันที่กลับ และให้ลงโทษ 1 ใน 3 ของวันที่หนีทั้งหมด

   • ถ้าผมหนีทหารแล้วกลับมาจำคุกผมจะได้เงินเดือนของทุกเดือนที่ผมหนีไปรึป่าวคับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.