จัดหนัก TrueMove H ลดราคา iPhone , Lumia , Somy และอื่น ลง 50%

TrueMove H


เรียกได้ว่าลดราคากันกระหนำกันไปเลยก็ว่าได้ โดย TrueMove H จัดโปรโมชั่นตอนรับเทศกาลแห่งความสุขลดราคามือถือลงกว่า 50% (ราคาพร้อมแพคเกค) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จัดหนัก TrueMove H ลดราคา iPhone , Lumia , Somy และอื่น ลง 50%

จัดหนัก TrueMove H ลดราคา iPhone , Lumia , Somy และอื่น ลง 50%

จัดหนัก TrueMove H ลดราคา iPhone , Lumia , Somy และอื่น ลง 50%

จัดหนัก TrueMove H ลดราคา iPhone , Lumia , Somy และอื่น ลง 50%

จัดหนัก TrueMove H ลดราคา iPhone , Lumia , Somy และอื่น ลง 50%

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย ค่าเครื่อง 50%

1. ผู้รับสิทธิ: เป็นลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ Go Live2 ,GO Live S2, Go Live DualCore, TrueBeyond 3G, TrueBeyond Tab 3G,  TrueBeyond 4G GG , TrueBeyond 4G Man u, Nokia 208 ,Nokia Lumia 520, Nokia Lumia 620, Nokia Lumia 625 ,Nokia Lumia 720, Samsung Galaxy Pocket Neo, Samsung Galaxy Ace3, Samsung Galaxy Core,Samsung Galaxy Win , Samsung Galaxy Tab3 7″ , Samsung Galaxy Grand, iPhone 4 (8 GB), iPhone 4S (8GB) หรือ Sony Xperia V พร้อมอุปกรณ์ (เครื่อง) จากบริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัดและจดทะเบียนเปิดใช้บริการเลขหมายใหม่ หรือย้ายเครือข่ายเลขหมายเดิมมาใช้ บริการทรูมูฟ เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) หรือ เป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอชในระบบเติมเงิน ที่เปลี่ยนเป็นระบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา และเลือกใช้รายการส่งเสริมการขาย iSmart 199, iSmart 299, iSmart 399, iSmart 599, iSmart 799 หรือ iSmart 999 ตามที่กำหนด  ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557

2. สิทธิส่วนลดค่าเครื่อง: เมื่อซื้อเครื่องและสมัครใช้บริการทรูมูฟ เอช ตามเงื่อนไขในข้อ 3 แล้ว             ผู้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องในอัตราร้อยละ 50 จากราคาขายที่ระบุในข้อ 6. (1 เลขหมาย ต่อ 1 สิทธิ) โดยสิทธิส่วนลดนี้ไม่สามารถโอน แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

3. วิธีการรับสิทธิส่วนลดค่าเครื่อง: ในการขอรับส่วนลดค่าเครื่องในอัตราร้อยละ 50 จากราคาขาย ผู้รับสิทธิตกลงจะปฏิบัติดังนี้

3.1 ซื้อเครื่อง พร้อมกับ

3.2 ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มูฟ เอช แบบระบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา ตามรายการส่งเสริมการขายที่กำหนด เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ 12 เดือนติดต่อกัน(ตามที่กำหนดในข้อ 6) นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการเป็นต้นไป

4. วิธีชำระค่าเครื่อง และค่าใช้บริการรายเดือน:

4.1 ค่าเครื่อง: ผู้รับสิทธิจะต้องชำระในราคาสุทธิตามที่ระบุในข้อ 6. ด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น

4.2 ค่าใช้บริการรายเดือน: หักชำระผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารธนชาต, ธนาคารยูโอบี และ ธนาคารทหารไทย เท่านั้น โดยเจ้าของบัตรเครดิตต้องมีชื่อตรงกับชื่อของผู้ขอรับสิทธิ

5. ระยะเวลาการสมัครขอรับสิทธิส่วนลดค่าเครื่อง ผู้ขอรับสิทธิสามารถขอรับสิทธิได้ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

6. เครื่องที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดและราคาเครื่อง (ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Untitled(3)

7. หากผู้รับสิทธิได้รับสิทธิส่วนลดแล้ว ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันผู้รับ สิทธิตกลงชำระเงินส่วนลดค่าเครื่องตามที่ได้รับคืนให้แก่ผู้ขายที่ ทรู ช้อป ในวันที่ยกเลิกบริการหรือผิดข้อตกลง ทันที ในอัตราดังนี้

Untitled2(1)


ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย iSmart 199, iSmart 299, iSmart 399, iSmart 599 , iSmart 799 และ iSmart 999 

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการทรูมูฟเอช iSmart 199, iSmart 299, iSmart 399, iSmart 599, iSmart 799 และ iSmart 999 แบบเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) ตั้งแต่วันที่  25 พฤศจิกายน 2556 ถึง 31 มกราคม 2557

1.1. รายการส่งเสริมการขาย iSmart 199 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 199 บาท         ต่อเดือน รับสิทธิโทรในเครือข่ายทรูมูฟ 100 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที) ,ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) รวมกันจำนวน 300 เมกกะไบต์ (MB) และ ใช้บริการ WiFi จำนวน 10 ชั่วโมง ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)

1.2. รายการส่งเสริมการขาย iSmart 299 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 299 บาท             ต่อเดือน รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่าย 100 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) รวมกันจำนวน 500 เมกกะไบต์ (MB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 64 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ ใช้บริการ WiFiได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)

1.3. รายการส่งเสริมการขาย iSmart 399 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 399 บาทต่อเดือน รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่าย 150 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) รวมกันจำนวน 1 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ ใช้บริการ WiFi ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)

1.4. รายการส่งเสริมการขาย iSmart 599 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 599 บาทต่อเดือน รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่าย 300 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที) , ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) รวมกันจำนวน 1.5 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ ใช้บริการ WiFiได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)

1.5. รายการส่งเสริมการขาย iSmart 799 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 799 บาทต่อเดือน รับสิทธิโทรได้ทุกเครือข่าย 500 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที) , ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) รวมกันจำนวน 2 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) และ ใช้บริการ WiFi ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)

1.6. รายการส่งเสริมการขาย iSmart 999 คิดอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน 999 บาทต่อเดือน รับสิทธิโทรทุกเครือข่าย 600 นาที (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที ), ใช้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิต ต่อวินาที (Mbps.) รวมจำนวน 3 กิกกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.)และ ใช้บริการ WiFi ได้ไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.)

 

การใช้บริการ 3G/EDGE/GPRS ตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 ข้างต้น อยู่ภายใต้นโยบายการใช้งานรับส่งข้อมูลอย่างเหมาะสม (Fair Usage Policy) โดย เรียลมูฟ สงวนสิทธิในการจัดการบริหารเครือข่าย ตามความเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น จำกัด หรือ ลดความเร็วหรือดำเนินการใดๆ ในการรับส่งข้อมูลต่างๆ  การใช้งาน  Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช้งานใดที่มีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง หรือที่มีผลต่อการใช้บริการหรือเกิดความไม่เป็นธรรม ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให้บริการโดยรวมของเรียลมูฟ

 

2.   ค่าบริการส่วนที่เกินจากสิทธิที่ได้รับในข้อ 1.1 ถึง 1.6 และค่าบริการอื่นใด จะคิดเพิ่มจากอัตราค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือนในอัตราดังนี้

2.1    ค่าใช้บริการสำหรับการโทรทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง ในอัตรานาทีละ 1.25 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที และ

2.2 บริการ ส่งข้อความสั้น (SMS)ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราข้อความละ 2 บาท

2.3    บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียน ภายในประเทศ คิดเพิ่มเติมจากค่าใช้บริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรายเดือน ในอัตราครั้งละ 5 บาท

2.4  3G/EDGE/GPRS เมกกะไบต์ (MB) ละ 2 บาท เศษของเมกกะไบต์คิดเป็นหนึ่งเมกกะไบต์

(3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps.)

2.5    Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

3. อัตราค่า ใช้บริการในข้อ 1 และ 2 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ โทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามที่ระบุไว้เท่านั้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข้ามแดนระหว่างประเทศและบริการเสริมอื่นๆ

4. อัตราค่าใช้บริการข้างต้นทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.   เงื่อนไขการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H สำหรับรายการส่งเสริมการขาย iSmart 199

5.1. ผู้ใช้ บริการสามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ของผู้ใช้บริการเป็นชื่อ username ตามด้วยโดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให้ผู้ใช้บริการผ่านทาง SMS ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

5.2. หากผู้ ใช้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได้โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางที่ทรูมูฟ เอช กำหนดให้

5.3. ใน ระหว่างการให้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ต”) มีความจำเป็นต้องตัดระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต(Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช้งาน หลังจากการตัดการใช้งานนี้แล้วหากต้องการใช้งานต่อ ผู้ใช้บริการจะต้องปิด และเปิดการเชื่อมต่อสัญญาณใหม่อีกครั้ง

5.4. ในกรณี ที่ผู้ใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได้ใช้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติ

5.5. Concurrent ในการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู้ใช้งานเพียง 1 คนต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi ต่อครั้งเท่านั้น

6.   สำหรับบริการ Wi-Fi by TrueMove H ในรายการส่งเสริมการขาย iSmart 299, iSmart 399, iSmart 599, iSmart 799 และ iSmart 999 ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อ  Wi-Fi โดยอัตโนมัติ (Auto Log in) เมื่อใช้อุปกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนหมายเลข MAC (MAC Address) ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่เอาไว้ ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องใช้ username และ password กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ Wi-Fi by TrueMove H โดยการใช้ username และ password ในการเข้าใช้บริการ จะไม่รวมอยู่ในสิทธิใช้บริการของรายการส่งเสริมการขายนี้ และ จะถูกคิดค่าบริการในอัตรานาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที

7.  สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของ      อื่นใดได้  รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

8. ผู้ใช้ บริการจะไม่สามารถใช้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข้อความสั้น (SMS) ที่มีการคิดเงินในเชิงพาณิชย์, ใช้บริการเสริม BlackBerry ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

9. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

9.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา

“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนา สุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อ เชื่อม ต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่ เป็นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือ บุคคล อื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

9.2  กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลง เอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้ บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

10. เรียล มูฟ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการ ดำเนินการของเรียลมูฟ

11. เว้นแต่ จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง น้อย 30 วันผ่านช่องทางที่เรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร

12.  รายการส่งเสริมการขายนี้มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMove H

About modify 4845 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.