byte

Byte แอพวีดีโอสั้น 6 วินาที เตรียมเปิดรายได้ให้กับผู้สร้างวีดีโอ

1 กุมภาพันธ์ 2020 modify 0
หากใครยังจำความนิยมของแอพวีดีโอสั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้อย่าง Vine ได้ คงแปลกใจที่หลังจาก Twitter ซื้อไปปี 2012 ทำไมถึงปิดตัวลงในปี 2017 ทั้งๆที่ตอนนี้แอพวี…
0101

byte คืออะไร หมายถึงอะไร มีความหมายอย่างไร (ไบต์)

13 มกราคม 2013 modify 0
ไบต์ (อังกฤษ: byte) หมายถึง เนื้อที่ที่คอมพิวเตอร์จัดไว้สำหรับเก็บข้อมูล 1 ตัวอักษรตามรหัสแอสกี (เช่น A, B, C, ก, ข, ค, ง ฯลฯ) หรือจำนวนเต็ม 1 จำนวน (-128 ถึง 127 เมื่อคิดเ…