iGPU และ dGPU คืออะไร ต่างกันอย่างไร

มี.ค. 12, 2020 modify 0

ทุกวันนี้การ์ดแสดงผลในคอมพิวเตอร์ มีความสำคัญกับการใช้งานพื้นฐานของใครหลายคน เพราะการใช้งานคอมพิวเตอร์เดียวนี้เราจำเป็นต้องมาใช้งานที่หลากหลายมมากขึ้น ทำให้หลายคนอาจจะได้ยินศัพท์ทางเทคนิคอะไรใหม่ๆมาบ้าง ยกตัวอย่างเช่นคำที่เราจะคุยกันในบทความนี้อย่าง [อ่านต่อ…]