An Error Occurred While Starting Roblox เป็นอะไร แก้ไขอย่างไร

18 มีนาคม 2021 modify 0

สำหรับใครที่เล่น Roblox ตัวที่ติดตั้งผ่านหน้าเว็บไซต์ (ที่เมื่อติดติดตั้งแล้วจะมีไอคอน Roblox Player อยู่ที่หน้า desktop) แล้วเกิดมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นข้อความ An Error Occurred While Starting Roblox ไม่สามารถเปิดได้ แบบภาพด้านล่าง ปัญหานี้ส่ [อ่านต่อ…]