Taxi

เตรียมปรับค่าแท็คซี่ใหม่ เริ่มต้น 50 และรายละเอียดอื่นๆที่ต้องอ่าน

31 กรกฎาคม 2015 modify 0
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำหรับคนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริงเพราะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับค่าโดยสานแท็คซี่ใหม่ออกมาแล้ว ให้เริ่มต้น 50 บาท สนามบินไม่เกิ…
Nissan NV200 2014

Nissan เปิดตัว NV200 ปี 2014 เพื่อเป็น Taxi ของกรุงลอนดอน

2 กุมภาพันธ์ 2014 modify 0
หากใครได้รู้จักประเทศอังกฤษที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูงมาก โดยเฉพาะกรุงลอนดอน คงจะเคยได้เห็นรถ Taxi ของลอนดอนส่วนใหญ่จะใช้รถรุ่น  Austin FX4 ซึ้งถือว่า…