Taxi

เตรียมปรับค่าแท็คซี่ใหม่ เริ่มต้น 50 และรายละเอียดอื่นๆที่ต้องอ่าน

31 กรกฎาคม 2015 modify 0

ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญสำหรับคนกรุงเทพฯ อย่างแท้จริงเพราะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับค่าโดยสานแท็คซี่ใหม่ออกมาแล้ว ให้เริ่มต้น 50 บาท สนามบินไม่เกิน 150 บาท โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 1. รถมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั [อ่านต่อ…]

Nissan NV200 2014

Nissan เปิดตัว NV200 ปี 2014 เพื่อเป็น Taxi ของกรุงลอนดอน

2 กุมภาพันธ์ 2014 modify 0

หากใครได้รู้จักประเทศอังกฤษที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูงมาก โดยเฉพาะกรุงลอนดอน คงจะเคยได้เห็นรถ Taxi ของลอนดอนส่วนใหญ่จะใช้รถรุ่น  Austin FX4 ซึ้งถือว่าเป็นรถคลาสสิคอย่างมาก (ใช้มาตั้งแต่ปี 1958) โดยทาง Nissan ได้ดันแปลงรถของตัวเอง เพื่อมาทำเป็น [อ่านต่อ…]