วิธีดาวน์โหลด Threads สมัครใช้งานเบื้องต้น iOS และ Android

9 กรกฎาคม 2023 modify 0
แอป Threads กำลังเป็นแอปที่ได้รับความนิยม Threads เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดย Meta บริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram โดย Threads แอปพลิเคชันสนทนาแบบข้อความ แบ่งปั…