VK เข้าไม่ได้ Unable to confirm by Phone

8 กุมภาพันธ์ 2023 modify 0
ช่วงนี้เหมือนหลายคนจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าเว็บไซต์โซเชียล VK ได้ ขึ้นข้อความให้ยืนยัน ทั้งเบอร์โทรและอีเมล หากใครขึ้นข้อความดังกล่าว เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร บ…