ใกล้ “วันแม่ 2558” แล้ว รู้ประวัติวันแม่กันแล้วหรือยัง มีความเป็นมาอย่างไร


วันแม่ เป็นวันหนึ่งที่หลายประเทศก็มีแตกต่างกันออกไป เหมือนกับประเทศไทย เรากำหนดให้มีวันแม่ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี หลายคนรู้หรือไม่ว่า จริงๆแล้ววันแม่แห่งชาติของประเทศไทย เริ่มต้นไม่ใช้วันที่ 12 สิงหาคม แต่มาเปลี่ยนทีหลัง ส่วนประวัติความเป็นมาจะเป็นอย่างไร เรามาดูกัน

ประวัติว้นแม่แห่งชาติ ประเทศไทย

จริงๆแล้ววันแม่เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493  ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยกำหนดให้วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 15 เมษายนของทุกปี และได้เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 12 สิงหาคม ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. 2519 และกำหนดให้ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้

ความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาตเป็นอีกหนึ่งวันที่ทำให้หลายคน ตระหนักในความสำคัญของแม่ และเพื่อเพิ่มให้ความสำคัญกับแม่ให้มากๆ ให้คิดถึงบุญคุณของแม่ ที่ให้กำเนิดเรา เลี้ยงดูเรา และให้หลายคนใช้วันนี้ ถือโอกาศบอกรักแม่ ในบางกรณีที่หลายคนไม่กล้าที่จะทำวันธรรมดา

กิจกรรมวันแม่

โดยปกติแล้ว วันแม่ในประเทศไทย จะมีการประกวดคำขวัญ หรือมีการไหว้แม่ ด้วยดอกไม้ ส่วนใหญ่จะนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่

สัญลักษณ์วันแม่ ของไทย

สัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่คือ ดอกมะลิ ซึ่งมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย

วันแม่ของต่างประเทศ

วันแม่ของต่างประเทศ แทบจะทุกประเทศล้วนมีวันแม่ของตัวเองหมด แต่จะกำหนดวันที่ไม่เหมือนกัน อาทิเช่น สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ใช้วันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม เป็นวันแม่ หรือ ประเทศส่วนใหญ่จะใช้ วันอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤษภาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ (มีหลายประเทศมากใช้วันนี้)

คำขวัญวันแม่

 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2544 “พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา สองหัตถ์โอบนคราพาร่มเย็น รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2545  “แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2546  “สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่  มิใช่แค่วันใดให้นึกถึงสม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2547   “เลี้ยงลูกมาอย่างน้อยเจ็ดร้อยปี ให้อยู่ดีกินดีมีสุขถ้วน แม้มีใจกตัญญูรู้การควร ไทยทั้งมวลจงตอบแทนคุณแผ่นดิน” และ “แผ่นดินไทยให้ชีวิตจิตวิญญาณ เลี้ยงสังขารลูกไทยจนใหญ่กล้า เทียบพระคุณของท่านคือมารดา จงรักษาและทดแทนคุณแผ่นดิน
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2548   “ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่ ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2549   “รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์ ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2550  “ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2550  “ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2550  “ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2551  “เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2552   “แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่ ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร   เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2553  “แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหว่านไถ บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร์
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2554  “เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2555  “มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2556  “คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี
 • คำขวัญวันเเม่ ประจำปี 2557  “รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่

เพลงค่าน้ำนม

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง
ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลัง
เมื่อยังนอนเปล
แม่เราเฝ้าโอ้ละเห่
กล่อมลูกน้อยนอนเปลมิห่างหันเห
ไปจนไกล

เมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม
แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดแต่รักลูกปักดวงใจ
เติบ โตโอ้เล็กจนใหญ่
นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนา
เพราะค่าน้ำนม

ควร คิดพินิจให้ดี
ค่าน้ำนมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม
โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ำนม
เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ำนม
ให้ลูกดื่มกิน

ค่าน้ำนมครวญชวนให้ลูกฝัง
แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้า
หนักกว่าแผ่นดิน
บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น
หยดหนึ่งน้ำนมกิน ทดแทนไม่สิ้น
พระคุณแม่..เอย

https://youtu.be/gsY0PgmDKYc

สุดท้า้ย ใกล้ถึงวันแม่แล้ว ใครที่ไม่ค่อยได้บอกรักแม่ ก็ใช้โอกาศวันนี้บอกรักแม่เสีย ส่วนคนที่บอกรักกับแม่ทุกวันอยู่แล้วก็ทำเพื่อแม่ต่อไป ดูแลท่านให้ดีๆ อย่าลืมว่าแม่ทุกคนมีเพียงคนเดียวเท่านั้น เปลี่ยนไม่ได้ซ่อนไม่ได้ ต้องดูแลท่านรักท่านให้ดีๆ

About modify 4848 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.