Wi-Fi HaLow คืออะไร มาตรฐานใหม่กระจายสัญญาณได้ไกลขึ้น 2 เท่า

Wi-Fi Alliance


ในยุคที่ตอสนี้บริษัทด้านไอทีต่างๆ เริ่มสนใจเรื่อง IoT (internet of Things) กันมาขึ้น โดย IoT เป็นระบบการเชื่อมต่อข้อมูลสือสารกัน แน่นอนว่าต้องเป็นระบบ Network ทำให้การพัฒนาระบบมารองรับกับ IoT เพิ่มมากขึ้น ล่าสุด Wi-Fi Alliance จะเป็นองค์กรที่ดูแรเรื่อง Wi-Fi ได้เปิดเผยถึงเทคโนโลยีใหม่ ที่เรียกว่า Wi-Fi HaLow  โดยมีคุณสมบัติคือ สงสัญญาณได้ไกลกว่าเดิม และ ประหยัดพลังงานอีกด้วย

Wi-Fi Alliance

โดย Wi-Fi HaLow กล่าวกันว่าจะสามารถส่งข้อมูลไกลๆสูงสุดถึง 1 กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพอื่นๆประกอบ) โดยพัฒนาจาก IEEE 802.11ah  ใช้ชื่อความถี่ 900 MHz  การพัฒนาดังกล่าวจะทำให้ Wi-Fi HaLow สงสัญญาณได้ไกลกว่า ระบบ 802.11ac  ถึง 2 เท่า

แต่การรับส่งของ  Wi-Fi HaLow สามารถทำได้เพียง 150Kbps – 18Mbps ตัวเลขอาจจะดูไม่มากนัก แต่มันเพียงพอแล้วสำหรับ IoT โดย ตัวกระจายสัญญาณรองรับคลื่นความถี่ 2.4GHz และ 5GHz เพื่อรองรับกับอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันด้วย โดยคาดว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกนำไปใช้งานราวปี 2018 นี้ เราคงได้เห็นการเปิดตัวหรือการสาธิตออกมาเลื่อยๆก่อนนำมาใช้งานจริงเร็วๆนี้ครับ

About modify 4864 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.