Facebook แบนบัญชี ปิดบัญชี นับล้านบัญชี ที่เข้าค่าย สแปม หลอกหลวง

Facebook logo

Facebook ไล่แบนบัญชีที่มีปัญหาเรื่องการหลอกลวง สแปม และอื่นๆ


สือสังคมออนไลน์ตอนนี้คงไม่มีสือใดได้รับความนิยมเท่ากับ Facebook แน่นอนว่าการใช้งานสือดังกล่าว จะมีทั้งผู้ใช้ทั่วไป และผู้ที่ต้องการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง บางครั้งก็ไม่ถูกกฏของทางที่ Facebook ตั้งไว้ อาจจะมีการหลอกหลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ หรือสแปมต่างๆ ในส่วนนี้เองเฟสบุ๊คก็ให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะไม่อยากให้รบกวนผู้ใช้รายอื่นๆ

Facebook logo

Alex Stamos ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย (chief security officer) ใน Facebook ได้ออกมาพูดกับ กับ CNBC  ว่าตอนนี้ Facebook ได้ไล่ปิดหรือแบนบัญชีไปแล้วมากกว่า 1 ล้านบัญชี หรือบางทีอาจมากถึง 10 ล้านบัญชีแล้วก็ได้ โดยบัญชีที่ถูกปิดหรือแบนส่วนใหญ่จะเข้าข่ายการหลอกหลวง หรือสแปม หรือเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง

Facebook ban

การปิดบัญชีหรือแบนบัญชี บางครั้งอาจมีการแบนบัญชีที่ผิดพลาดได้บ้าง เพราะอาจมีการปิดบัญชีที่ไม่ได้ทำกระผิดถูกปิดบัญชีไปด้วย (false positive) ด้วยปริมาตรข้อมูลที่มหาศาลทำให้สร้างกฏที่ตายตัวได้ แต่ทั้งนี้ Facebook แก้ปัญหาโดยการสร้างคนทำงานในส่วนนี้เพิ่ม และพัฒนาระบบสมองกล AI ไปพร้อมๆกัน เพื่อตรวจสอบการทำผิดกฏให้ได้มากที่สุด

About modify 4870 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.