เคยรู้จักไหม ว่า DBMS คืออะไร

DBMS คืออะไร


DBMS หมายถึงระบบจดการฐานข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ต่างๆที่ใช้ในการการเกี่ยวกับฐานข้อมูลซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในในด้านของการสร้างและการปรับปรุงแก้ไขซึ่งในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการจัดการเกี่ยวกับระบบแฟ้มข้อมูลทางกายภาพต่างๆนั้นภายในฐานข้อมูลซึ่งจะแตกต่างไปจากระบบแฟ้มข้อมูล  โดยสำหรับหน้าที่นี้นั้นจะเป็นของโปรแกรมเมอร์ในการติดต่อฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นด้วยการใช้คำสั่งในกลุ่ม DML หรือ DDLหรืออาจจะเป็นด้วยโปรแกรมอื่นๆนั้นซึ่งทุกคำสั่งจะใช้การทำกับฐานข้อมูลซึ่งจะถูกโปรแกรมโดย  DBMS

ซึ่งสำหรับ  DBMSนั้นจะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในด้าน data independent ซึ่งที่ไม่มีในระบแฟ้มข้อมูลและทำให้มีความเป็นอิสระจากทั้งส่วนของฮาร์ดแวร์และในข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดยโปรแกรม  DBMSจะมีการทำงานที่ไม่ได้มีการขึ้นอยู่กับรูปแบของตัวฮาร์ดแวร์ที่จะนำมาใช้กับระบฐานข้อมูลรวมและยังมีรูปแบรายการอ้างถึงข้อมูลโดยจะไม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางกายภาพอื่นๆ เนื่องจากมีการใช้ Query Languageมาเป็นการติดต่อข้อมูลในฐานข้อมูลซึ่งจะใช้แทนคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ และสำหรับในยุคที่ 3 นั้นส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกใช้ข้อมูลที่มาจากฐานข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องทราบถึงประเภทหรือในเรื่องของขนาดข้อมูลนั้นและสามารถที่จะกำหนดลำดับที่ของฟิลด์ในการกำหนดการแสดงผลได้ซึ่งไม่ต้องคำนึงถึงลำดับที่จริงของฟิวส์นั้นด้วยเช่นกัน และสำหรับหน้าที่ของ DBMSนั้นจะมีดังนี้

1.ใช้ในการแปลงคำสั่งที่จะใช้ในการจัดการกับข้อมูลภายในของฐานข้อมูลซึ่งจะแปลงให้อยู่ในรูปแบของข้อมูลที่เข้าใจ

2.มีหน้าที่รักษาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆภายในฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ

3.นำคำสั่งต่างๆที่ได้รับการแปลแล้วไปสั่งให้ฐานข้อมูลได้ทำงานอย่างเช่นการเรียกข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลและรวมไปถึงการลบข้อมูล

เพราะฉะนั้นสำหรับโปรแกรม DBMS ซึ่งจะให้เข้าใจกันได้ง่ายๆนั้นก็คือระบที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลหรือ Database Management System ซึ่งจะช่วยในการอำนวยความสะดวกต่างๆให้สามารถที่จะสร้างหรือปรับปรุงแก้ไขรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลและการจัดการข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  และนอกจากนี้นั้นยังสามารถที่จะรักษาข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องอยู่เสมอ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.