เรียนรู้ที่จะรู้จักว่า Bitmap คืออะไร

Bitmap คืออะไร


 

Bitmap คือ ไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่ และถือว่าเป็นไฟล์ภาพที่ไม่มีกาบีบอัด โดยมีลักษณะเป็นช่องๆ เหมือนกับตาราง โดยสำหรับแต่ละบิตนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ในหน่วยความจำ 1 หมายถึงการเปิด และ 0 หมายถึงการปิด และสวิตช์ปิดเปิดนี้ก็ยังหมายถึงสีดำและขาว เพราะฉะนั้นถ้าเราทำการนำบติที่แตกต่างกันในแต่ละตาราง มารวมกันเข้า ก็สามารถสร้างภาพจากจุดดำและขาว โดยสำหรับกราฟิกแบบ Bitmap ทุกชนิดมีลักษณะที่เหมือนกันอยู่บางอย่าง ดังนั้นถ้าหากว่าทำความเข้าใจกันได้ก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้

โดยสำหรับ Bitmapนั้นก็จะมีส่วนประกอบหลักๆที่สำคัญ ดังนี้

1.เอสเป็กเรโซของภาพ

เอสเป็กเรโซของภาพ คือ อัตราส่วนระหว่างจำนวนพิกเซลทางแนวขวาง และจำนวนของพิกเซลทางแนวดิ่งที่จะใช้ในการสร้างภาพ ซึ่งถ้าจะยกตัวอย่างมาใช้ในการเปรียบเทียบได้กับ กระดาษกราฟ ซึ่งเราจะเห็นว่าภาพบิตแมปใดๆก็จะมีจำนวนพิกเซลที่คงที่ในมิติแนวขวางและแนวดิ่งและนอกจากนี้ยังสามารถที่จะคำนวณหาจำนวนพิกเซลด้วยการคูณตัวเลขทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน

2.pixel

พิกเซลคือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ Bitmap และเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดซึ่งจะทำให้เกิดภาพเมื่อรวมกันแล้ว โดยสำหรับ pixel เรานั้นมีความสำคัญต่อการสร้างกราฟิกของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะสำหรับทุกๆส่วนของกราฟิกนั้นจะเริ่มต้นจากพิกเซลทั้งสิ้น

3.resolution

รายละเอียดที่อุปกรณ์แสดง กราฟฟิกชนิดหนึ่ง สามารถมีอยู่หรือจะเรียกง่ายๆว่าค่า resolution นั้นสามารถที่จะระบุเป็นจำนวนพิกเซลในแนวนอนคือแกน x และแนวตั้งคือแกน y แล้วสำหรับอุปกรณ์แสดงกราฟฟิกชนิดนี้ก็สามารถจะแสดงในแนวนอนได้ไม่เกิน 720 service ด้วย

เพราะฉะนั้นสำหรับBitmapถือเป็นไฟล์รูปภาพชนิดหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ และไม่ได้ผ่านการบีบอัดใดๆทั้งสิ้นซึ่งในปัจจุบันนั้นมักจะไม่ได้รับความนิยมในการใช้แล้ว และสำหรับBitmapก็เรียกได้ว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 3 ส่วนซึ่งจะทำให้เกิดไฟล์ภาพชนิดนี้ได้และก็อาจจะเป็นที่หลายๆคนนั้นรู้จักกันแล้วเป็นอย่างดี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.