Discord : วิธีแก้ปัญหา A Fatal Javascript Error Occured เปิด Discord ไม่ได้

Discord logo

ปัญหาการลงหรือเปิดไม่ได้


สำหรับใครที่ใช้งานโปรแกรม Discord แล้วหลังจากอัพเดทแล้วไม่สามารถเปิดได้ขึ้นแจ้งเตือน A Fatal Javascript Error Occured ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ไม่ว่าจะลงใหม่หรือทำอะไรก็ไม่สามารถเปิดได้ ขึ้น Error ดังภาพด้านล่าง ตลอด

A Fatal Javascript Error Occured

ปัญหามีการรายงานว่าเกิดไฟล์มีปัญหาในตำแหน่ง C:\Users\ชื่อ User \AppData\Local\Discord และ C:\Users\ชื่อ User\AppData\Roaming\Discord

หากคุณต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องลบโฟลเดอร์ทั้งสองนี้ออกและทำการติดตั้ง Discord ลงไปใหม่ โดยสามารถพิมพ์ไปยังช่อง Start (กดปุ่ม Windows+R) จากนั้นพิมพ์ %localappdata% and %appdata% ในช่องรัน หรือเข้าไปยังตำแหน่ง C:\Users\ชื่อ User \AppData\Local คุณจะเห็นโฟลเดอร์ Discord ให้ทำการลบโฟลเดอร์นั้นออก

ทำแบบเดียวกันในตำแหน่ง C:\Users\ชื่อ User\AppData\Roaming ลบไฟล์เดอร์ Discord ออก และทำการดาวน์โหลด Discord  ตัว Install มาติดตั้งใหม่ คุณก็สามารถทำการติดตั้ง Discord  ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

สรุปการแก้ปัญหา

  • ลบการติดตั้ง Discord จาก Uninstall ในส่วนของ Program
  • ลบไฟลเดอร์ C:\Users\ชื่อ User\AppData\Roaming\Discord
    – หรือพิมพ์ %appdata% ในช่อง Run (คลิกขวาที่ปุ่ม Start เลือก run) เพื่อไปยังตำแหน่งที่จะลบ
  • ลบไฟล์เดอร์ C:\Users\ชื่อ User \AppData\Local\Discord
    – หรือพิมพ์ %localappdata% ในช่อง Run ในช่อง Run (คลิกขวาที่ปุ่ม Start เลือก run) เพื่อไปยังตำแหน่งที่จะลบ
  • หมายเหตุ :: ชื่อ User แต่ละคนไม่เหมือนกัน เป็นชื่อที่เราตั้งตอนติดตั้ง
  • ดาวน์โหลด โปรแกรม Discord มาติดตั้งใหม่

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถกลับมาใช้งานโปรแกรม Discord ได้ตามปกติแล้ว

ใครอ่านบทความแล้วไม่เข้าใน มาทำไปพร้อมๆกันจากคลิปด้านล่าง

ตอนนี้รู้สึกว่าปัญหาใหม่หลังจากอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุด จะมีหลายคนเจอปัญหาไม่สามารถเข้าได้เนื้องจากจอดำหรือจอเป็นสีเทา

เข้า Discord ไม่ได้เกิดจอดำหรือจอเป็นสีเทา

discord จอดำ จอเทา

ให้ลองเข้าไปยังตำแหน่ง %appdata% เพื่อลบโฟลเดอร์ Discord อีกที อาจต้องทำหลายรอบหน่อย หลังจากลบแล้วจะมีการอัปเดตใหม่ ถ้ายังดำอีกก็อาจจะต้องลองลบอีก จนว่าจะหาย เพราะมีหลายคนทำวิธีนี้แล้วแก้ได้ ส่วนวิธีอื่นๆยังไม่มีครับ

ล่าสุดเหมือน server ของ discord จะมีปัญหาตอนอัปเดต ทำให้ตอนอัปเดตแล้วมีปัญหาเข้าได้แล้วเทาจอดำ อาจต้องลองลบโฟลเดอร์ Discord ใน %appdata% แล้วลองเปิดโปรแกรมใหม่ โปรแกรมจะทำการอัปเดตใหม่ หากยังดำอยู่ก็ลองทำไปเลื่อยๆ เพราะมีปัญหาตอนอัปเดต หลายคนทำวิธีนี้แล้วหาย ส่วนวิธีแก้อื่นๆยังไม่มี ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับ

เพิ่มเติม Discord จอดำ

ล่าสุดมีรายงานว่าเน็ต 3BB ไม่สามารถใช้งาน Discord ได้หรือเข้า server ตอนอัปเดตไม่ได้ ทำให้อัปเดตแล้วมีปัญหาจอดำ จอเทา ใครที่มีปัญหานี้ ให้ลองลบ โฟลเดอร์ Discord ใน %appdata% หลังจากเน็ตกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับ

ใครยังมีปัญหาเรื่องจอดำอยู่ แบบเปิดมาแล้วไม่ได้ error อะไร ให้กด Ctrl+r สำหรับโปรแกรม หรือใคร login ผ่านเว็บ Ctrl+f5 เป็นการ refresh โปรแกรม นะครับ เพราะปัญหาเกิดจากการเชื่อมต่อ แค่รีเฟรชลองบ่อยๆ ถ้าเน็ตใช้ได้ก็สามารถใช้งานได้

About modify 4848 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.