ออกจากโอเพนแชท LINE OpenChat ยังไงมาดูกัน (ลบห้องโอเพนแชท)

วิธีออกจากห้อง LINE OpenChat


สำหรับผู้ที่ใช้งาน LINE OpenChat แล้วเข้าไปพูดคุยยังห้องต่างๆ แล้วเกิดรู้สึกว่าห้องดังกล่าวไม่เหมาะกับเรา หรือไม่ต้องการคุยในกลุ่มหรือห้องนั้นๆแล้ว แต่ยังหาวิธีออกจากห้องไลน์โอเพนแชทไม่ได้ หรือลบห้องนั้นๆออกไม่เป็น บทความนี้จะมาสอนวิธีลบโอเพนแชท หรือออกจากห้องโอเพนแชทให้ทราบกัน

LINE Open Chat

วิธิลบห้อง LINE OpenChat

ให้เข้าไปยังห้องนั้นๆที่คุณต้องการจะลบ จากนั้นให้แตะที่เครื่องหมาย V หรือ เข้าไปยังขีดสามขีดด้านบน จากนั้นเลือกสัญญาลักษณ์รูปฟันเฟือง เพื่อเข้าไปยังเมนูการตั้งค่า เลื่อนลงไปด้านล่าง เพื่อหาเมนู ออกจาก

กดที่เมนูเพิ่มหรือหรือขีดสามขีดดังภาพด้านบน

เลือกที่สัญญาลักษณ์การตั้งค่า

กดออกจากโอเพนแชท

ยืนยันการออกจากแชท โดยข้อความแจ้งเดือนจะบอกว่าประวัติการแชทของคุณที่เคยคุยในห้องแชทดังกล่าว จะหายไปพร้อมกับการลบ ไม่สามารถกู้คือได้ (หายเฉพาะห้องแชทนั้นๆ) ก็ให้กดยืนยันการลบแชท เพียงเท่านั้นการออกจากห้องแชทหรือลบโอเพทแชท ก็สามารถออกจากห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สรุปแบบย่อ

คุณสามารถออกจากโอเพนแชทได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลือกที่ไอคอน ” V ” หรือเลือกที่เครื่องหมายขีดสามขีดด้านขวาบนในห้องแชท > แล้วเลือกที่ “ตั้งค่า” (ไอคอนรูปเกียร์)
2. เลือกที่ “ออกจากแชท” > “ออกจากแชท” หรือ “ตกลง

About modify 4845 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.