วิธีแก้ InstallShield Wizard : The path to the installation contains unsupported characters. คืออะไร

InstallShield Wizard The path to the installation contains unsupported characters.

InstallShield Wizard The path to the installation contains unsupported characters. Try moving the installation to a location that does not have special characters, and then try relaunching it.


สำหรับผู้ที่กำลังติดตั้งโปรแกรมหรือเกมแอพต่างๆ แล้วเกิดข้อความ error ไม่สามารถติดตั้งได้ประมาณว่า InstallShield Wizard The path to the installation contains unsupported characters. Try moving the installation to a location that does not have special characters, and then try relaunching it. หากใครขึ้นข้อความแบบนี้แสดงว่าไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้

InstallShield Wizard The path to the installation contains unsupported characters. Try moving the installation to a location that does not have special characters, and then try relaunching it.

หากเอาข้อความี่ Error มาแปลก็จะได้ประมาณว่า พาธที่ไปยังการติดตั้งมีอักขระที่ไม่รองรับ ลองย้ายการติดตั้งไปยังตำแหน่งที่ไม่มีอักขระพิเศษจากนั้นลองเปิดใช้งานใหม่ นั้นหมายความจำแหน่งไฟล์นั้นไม่ถูกต้องหรืออาจเป็นภาษาที่ไม่รองรับนั้นเอง

หากใครขึ้นข้อความดังกล่าววิธีแก้คือ ให้ลองเปลี่ยนตำแหน่งที่ติดตั้งไฟล์ลงไป โฟลเดอร์ที่เราเลือกอาจเป็นภาษาไทยหรือมีอักขระต่างๆที่ไม่รองรับ ให้ลองเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วทำการติดตั้งโปรแกรมที่คุณต้องการติดตั้งลงไปยังตำแหน่งนั้น ป้ญหาหรือข้อความ error นี้จะหมดไป

รติดตั้งโปรแกรมแต่งรูปจีน

การติดตั้งโปรแกรมควรใช้ภาษาที่ได้มาตรฐานในการกำหนดพาธในการติดตั้งนั้นก็คือภาษาอังกฤษ เพราะถือว่าเป็นภาษาที่เป็นสากล เครื่องจะเรียนรู้จักได้มากกว่าไม่มีปัญหาในภายหลัง ไม่ว่าเรื่องการติดตั้งหรือตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์

InstallShield Wizard The path to the installation contains unsupported characters.

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.