คอมเปิดติดแต่ภาพไม่ขึ้น จอไม่ขึ้น No signal เกิดจากอะไรแก้ไขอย่างไร

Windows 10

คอมพิวเตอร์เปิดติดแต่ไม่ขึ้นจอเปิด หน้าจอไม่มีอะไร เกิดจากอะไร แก้ไขยังไง


เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่อยู่ๆวันดีคืนดีเปิดคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพความหมายก็คือ พัดลมที่ CPU ทำงาน อาจมีไฟที่เมนบอร์ดติด พัดลม Power supply ทำงานแต่ปัญหาคือเปิด Windows ไม่ติดหรือหน้าจอไม่ขึ้น ปัญหาดังกล่าวเกิดจากอะไรได้บ้างและมีแนวทางในการแก้ไขได้อย่างไร

desktop computer

การที่คอมพิวเตอร์ตัวเครื่องเปิดติดแต่ไม่ขึ้นภาพส่วนใหญ่มักเกิดจากอุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์ของเครื่อง ทีมีปัญหา ซึ่งการที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวไม่ได้เจาะจงเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง นั้นหมายความว่าปัญหาอาจเกิดจากหลายสาเหตุของอุปกรณ์ในชิ้นส่วนต่างๆได้ โดยสิ่งที่ตรวจเช็คจะมีดังต่อไปนี้

ตรวจสอบสายการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอรกับจอ

หากเปิดไม่ติดภาพดังกล่าวแม้คอมพิวเตอร์จะเปิดติด ให้ลองตรวจสอบสายที่เชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับจอ ว่าเสียบแน่นและเสียบถูกหรือไม่ กรณีที่ใช้งานครั้งแรก หมายถึงประกอบคอมพิวเตอร์ครั้งแรกให้ดูให้แน่ใจว่าได้เสียบช่องการแสดงผลถูกพอร์ตหรือไม่ ในกรณีที่เครื่องมีทั้งการ์ดจอและช่องเสียบออนบอร์ด ให้เสียบที่การ์ดจอแทน แต่ในกรณีที่ใช้มานานแล้ว ให้ตรวจสอบว่าได้เสียบแน่นหรือไม่ให้ลองถอดออกมาและเสียบเข้าไปใหม่

ในบางกรณีที่ขึ้นที่จอคำว่า “No signal” ข้อความดังกล่าวไม่ได้มาจากคอมพิวเตอร์แต่จะเป็นข้อความที่มาจากจอ (ถึงแม้ไม่ได้ต่อจอก็จะขึ้นข้อความดังกล่าว) ฉนั้นหากจอข้อความว่า No signal ไม่ก็จะไม่แตกต่างจากจอดำหรือไม่ขึ้นภาพแต่อย่างใด

ตรวจสอบจอแสดงผลว่ามีปัญหาหรือตั้งค่าผิดไว้หรือเปล่า

monitor จอคอมพิวเตอร์

ในบางกรณีอาจมีปัญหาที่จอแสดงผลเสียหรือเกิดปัญหาบางอย่าง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจอแสดงผลสามารถใช้งานได้ และตรวจสอบเรื่องการปรับค่าการตั้งค่าจอให้รับภาพแบบ Digital และ Analog เพราะบางรุ่นจะมีให้กดปรับแต่งที่หน้าจอว่าจะต้องตั้งค่าแบบไหน ถ้าตั้งค่าผิดกับการ์ดจอก็อาจจะไม่ขึ้นภาพได้ ให้ลองปรับสลับระหว่าง Digital และ Analog ดู

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

ถ้าเช็คเบื้องต้นแล้วยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปัญหาน่าจะมาจากตัวคอมพิวเตอร์เอง ให้ลองถอดฝาเคสของคอมพิวเตอร์ออกแล้วลองตรวจสอบดังต่อไปนี้

  • ให้ตรวจสอบการ์ดจอ ถ้ามีให้ถอดการ์ดจออกแล้วลองเสียบใช้งานการ์ดจอแบบออนอบอร์ดดู ในกรณีที่ซีพียูมีการ์ดจอในตัว เพื่อทดสอบว่าการ์ดจอที่เสียบแยกออกมามีปัญหาหรือไม่ หรือให้ลองถอดการ์ดจอออกแล้วเสียบลงไปใหม่ และทดสอบการเปิดดู
  • ให้ลองถอด RAM ของเครื่องโดยการถอดออกมาทำความสะอาดและลองเสียบไปใหม่ ในกรณีที่มี 2 ตัวให้เลือกอย่างละตัวเสียบและทดสอบ
  •  ลองสังเกต เสียงการแจ้งเตือนของ bios ( Beep Code) ว่ามีเสียงอะไรหรือไม่ หากดังยาวไม่หยุด แสดงว่าอาจเป็นปัญหามาจาก RAM หรือหากดัง 3 ครั้งแสดงว่าอาจเกิดจากการ์ดจอ แต่หากดังแค่ 1 ครั้งแสดงว่าคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ แต่อาจมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อใหม่
  • หากมีปัญหานอกจากนี้ อาจมีปัญหาที่หนักกว่านี้เช่น ตัวจ่ายไฟ หรือเมนบอร์ด หรือแม้แต่ CPU ปัญหาพวกนี้ถ้าเกิดปัญหา ไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจำเป็นต้องให้ช่างหรือซื้อมาเปลี่ยนใหม่

นี้เป็นเพียงแนวทางการค้นหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหากใครที่พบกับปัญหาดังกล่าวให้ลองทดสอบและนำไปใช้กันดู

 

About modify 4883 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.