เชื่อมต่อ WiFi ไม่ได้ขึ้น Wi-Fi Turned off, Trun Wi-Fi back on เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

WiFi Turned off

ต่อเน็ตไม่ได้ ใช้งาน WiFi ไม่ได้ Wi-Fi Turned off Trun Wi-Fi back on


สำหรับผู้ใช้งาน Wifi ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจจะเป็น Notebook หรือใช้งาน PC ที่มี Wifi แบบ USB หรืออื่นๆ เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วมีปัญหาไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ขึ้นข้อความ Wi-Fi Turned off และมีข้อความบอกรายละเอียด Trun Wi-Fi back on มีให้เลือกประมาณ Manually, in 1 hour, in 4 hours และ in 1 Day เกิดคำถามว่าเกิดอะไร ขึ้นและถ้าขึ้นลักษณะดังกล่าวจะต้องแก้อย่างไร

Wi-Fi Turned off, Trun Wi-Fi back on

หาก Wifi ขึ้นข้อความดังกล่าวว่าแสดงว่า Wifi ของเราปิดการใช้งานอยู่สังเกตที่ “View Network Connections” โดยการพิมพ์ที่ช่องค้นหา หรือกดปุ่ม Windows + S พิมพ์ View Network Connections จะได้แบบภาพด้านล่าง

Connect wifi Windows 10

ให้สังเกตที่ Wi-fi อาจเป็นสีเทาให้คลิกขวาแล้ว Enable แต่หากเป็นแบบภาพด้านบนมีเครื่องหมายกากบาทแสดงว่าไม่ได้เปิดใช้งานหรือไม่ได้เชื่อมต่อ ให้ทำการดับเบิ้ลคลิก แล้วกดปุ่ม Wi-Fi ที่หน้าต่าง Network เด้งขึ้นภาพดังภาพด้านบน

Connecting wifi Windows 10

หากเปิดใช้งาน Wi-Fi แล้วจะเครื่องหมาย WiFi จะเป็นรูปสีฟ้าว่ามีการเปิดใช้งานแล้ว หากเคยเชื่อมต่อไวไฟอยู่แล้วจะเริ่มทำการเชื่อมต่อที่เคยเชื่อมต่อทันที แต่หากยังไม่เคยเชื่อมต่อเลย รูป WiFi ยังคงจะเป็นกากบาทอยู่ จนว่าเราจะเลือก Wifi ที่เราจะเชื่อมต่อ และทำการเชื่อต่อใส่รหัสผ่าน

Connect wifi Windows 10

Connect wifi Windows 10 secutiry key

หากเชื่อมต่อได้และไม่มีปัญหาอะไรจะขึ้นแบบภาพด้านล่าง

Connected secured Wifi Windows 10

ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้

หากทำแล้วไม่สามารถเชื่อมต่อได้อาจมีปัญหาได้หลายกรณี ยกตัวอย่างเช่นใส่รหัส Security หรือ รหัสผ่าน wifi ผิดให้ลองคลิกขวาที่ WiFi ที่เชื่อมต่อแล้วเลือก Forget เพื่อสั่งให้ลืมรหัสผ่านออกไปแล้วทำการเชื่อมต่อใหม่ และใส่รหัสที่ถูกต้องใหม่ลงไป

Forget wifi Windows 10

หรือ Wifi อาจมีปัญหาอาจเป็นปัญหาที่ตัวคอมพิวเตอร์เองหรือตัวส่งสัญญาณ Wifi มีปัญหา อาจให้รองรีสตาร์ทเร้าเตอร์หรือตัวส่งสัยญาณดูใหม่

About modify 4836 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.